Social and Cultural

 • Dialek Melayu Brunei dalam Salasilah Bahasa Melayu Purba

  Dialek Melayu Brunei dalam Salasilah Bahasa Melayu Purba

  , RM25.00
 • Sundait Warisan Kadazandusun

  Sundait Warisan Kadazandusun

  , RM40.00
 • Abolitions as a Global Experience

  Abolitions as a Global Experience

  , RM90.00
 • Rumpun Melayu Australia Barat

  Rumpun Melayu Australia Barat

  , , RM30.00
 • Iranun and Balangingi: Globalization, Maritime Raiding and the Birth of Ethnicity

  Iranun and Balangingi: Globalization, Maritime Raiding and the Birth of Ethnicity

  , , , RM133.00
 • The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia

  The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia

  , RM85.00
 • World War II Singapore: The Chōsabu Reports on Syonan

  World War II Singapore: The Chōsabu Reports on Syonan

  , RM170.00
 • Masyarakat Siam Kelantan: Sejarah, Sosiobudaya dan Bahasa

  Masyarakat Siam Kelantan: Sejarah, Sosiobudaya dan Bahasa

  , RM35.00
 • Pemikiran Frank Lloyd Wright ke Arah Pembentukan Identiti Seni Bina Kebangsaan

  Pemikiran Frank Lloyd Wright ke Arah Pembentukan Identiti Seni Bina Kebangsaan

  , RM40.00
 • Dinamika Undang-Undang Tanah Adat di Negeri Sembilan: Perkembangan dan Isu Undang-Undang

  Dinamika Undang-Undang Tanah Adat di Negeri Sembilan: Perkembangan dan Isu Undang-Undang

  , RM35.00
 • Suluk Ukkil on the Barung: Expressions, Motifs and Meanings

  Suluk Ukkil on the Barung: Expressions, Motifs and Meanings

  , RM45.00
 • Entelah: Leka Main Masyarakat Iban

  Entelah: Leka Main Masyarakat Iban

  , RM35.00
 • Entelah: Warisan dan Hubungannya dengan Kepercayaan Masyarakat Iban

  Entelah: Warisan dan Hubungannya dengan Kepercayaan Masyarakat Iban

  , RM30.00
 • Kebudayaan Dongson di Asia Tenggara: Sejarah Kemunculan dan Perkembangan

  Kebudayaan Dongson di Asia Tenggara: Sejarah Kemunculan dan Perkembangan

  , , , RM30.00
 • Living on the Periphery: Development and Islamization among the Orang Asli in Malaysia

  Living on the Periphery: Development and Islamization among the Orang Asli in Malaysia

  , , , , RM40.00
 • Islam, Culture and History in the Malay World

  Islam, Culture and History in the Malay World

  , , RM44.00
 • Merpati and Permaisuri: The Tales of Sarawak Malay

  Merpati and Permaisuri: The Tales of Sarawak Malay

  , , RM80.00
 • Penerbitan Majalah Hiburan dalam Era Digital

  Penerbitan Majalah Hiburan dalam Era Digital

  RM35.00
 • Race Manifest: Colonial Administration and Racialisation in Nusantara

  Race Manifest: Colonial Administration and Racialisation in Nusantara

  , , RM50.00
 • Kontrak Sosial Perlembagaan Persekutuan 1957: Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka
  Out of stock

  Kontrak Sosial Perlembagaan Persekutuan 1957: Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka

  , , , RM180.00
 • Masyarakat Penan dan Impian Pembangunan: Satu Himpunan Naratif Keterpinggiran dan Jatidiri

  Masyarakat Penan dan Impian Pembangunan: Satu Himpunan Naratif Keterpinggiran dan Jatidiri

  , , RM25.00
 • Eksplorasi Budaya di Malaysia

  Eksplorasi Budaya di Malaysia

  , , RM35.00
 • Changing Ethnic Boundary, Social Differentiation and the Malaysian Nation: Roots of Malaysian Stability
  Out of stock

  Changing Ethnic Boundary, Social Differentiation and the Malaysian Nation: Roots of Malaysian Stability

  , RM35.00
 • Death of the Dragon God Lake: Voices from Tasik Chini, Malaysia

  Death of the Dragon God Lake: Voices from Tasik Chini, Malaysia

  , , RM35.00
 • Gastronomi Alam Melayu

  Gastronomi Alam Melayu

  , RM35.00
 • Teknologi Kreatif Digital Warisan Budaya

  Teknologi Kreatif Digital Warisan Budaya

  , RM25.00
 • Sejarah dan Budaya Masyarakat Cam di Kemboja dan Malaysia
  Out of stock

  Sejarah dan Budaya Masyarakat Cam di Kemboja dan Malaysia

  , , , RM35.00
 • Memugar Semula Tradisi Intelektual di Alam Melayu

  Memugar Semula Tradisi Intelektual di Alam Melayu

  , , , RM80.00
 • Bahasa dan Masyarakat di Lembangan Sungai Saribas

  Bahasa dan Masyarakat di Lembangan Sungai Saribas

  , , , RM22.00
 • Tradisi Ke'ilmuan Bahasa Jawi

  Tradisi Ke‘ilmuan Bahasa Jawi

  , , RM65.00