Nelmawarni Bungo

Nelmawarni Bungo merupakan pensyarah dalam bidang Sejarah dan Peradaban Islam di Jurusan Jenayah Siyasah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, Sumatra, Indonesia. Beliau merupakan sarjana Sejarah Sosial dan Ekonomi yang berkelulusan Doktor Falsafah dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebagai seorang sarjana sejarah beliau juga amat bergiat aktif dalam penulisan ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk makalah dalam buku, artikel dalam jurnal dan juga buku. Beliau kini merupakan Timbalan Dekan Bidang Kemahasiswaan di Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang.