Nur Ainisyafini Ab. Rahim

Nur Ainisyafini Ab. Rahim adalah pelajar Sarjanamuda di Program Geografi, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.