Abd. Latif

Abd. Latif adalah pensyarah di Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera, Universiti Hasanuddin, Makassar, Sulawesi, Indonesia. Pengkhususan beliau ilah Sejarah Politik Sulawesi dan Sejarah Sosial Indonesia. Beliau berkelulusan Ph.D dari Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang Sejarah Politik dan Sosial Indonesia dan telah banyak menghasilkan buku serta makalah di peringkat antarabangsa. Antara karya beliau ialah Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis dan Kuasa Inggeris di Sulawesi Selatan. Beliau telah meninggal dunia pada hari Selasa, 2 Disember 2014.