Adi Satria Ahmad

Adi Satria Ahmad adalah kolumnis di akhbar online @GREEN. Beliau menulis setiap bulan dalam bahasa Inggeris di bawah nama pena The Green Dude. Mengupas isu-isu alam sekitar yang disasarkan kepada pemain korporat negara agar sentiasa mengambil kira keuntungan kepada ekosistem alam sekitar, perubahan cuaca dan peranan mereka dalam mengurangkan impak pembangunan kepada pemanasan global. Bekas eksekutif media dan pemasaran komunikasi ini adalah juga pengerusi agensi media penyiaran dan pengurus besar sebuah syarikat konsultan agro.