Heng Kiah Chun

Heng Kiah Chun adalah aktivis anak muda dari Greenpeace. Dari kampus lagi, beliau telah aktif terlibat dalam aktiviti kemahasiswaan. Kini berkhidmat sebagai wakil Perancang Strategi Kempen Wilayah untuk Greenpeace. Selama lima tahun kebelakangan ini, beliau terlibat dalam kempen menyiasat dan melawan perniagaan haram sampah sarap plastik global. Sekarang beliau menumpukan tenaga melawan pembakaran hutan dan berkempen memberi pencerahan tentang jerebu yang melintasi sempadan.