Mohala Santharamohana

Mohala Santharamohana adalah pendokong pembangunan lestari sejak beliau memulakan kerjayanya di Wetlands International Malaysia dan Malaysian Nature Society. Kini beliau berkecimpung dalam bidang environmental, social, and corporate governance (ESG) terutamanya sustainability dan giat bersama industri mengusahakan inisiatif pemuliharaan alam sekitar seperti menjaga hutan dan hidupan liar, mengurangkan jejak karbon, mengguna tenaga solar dan melaksanakan pengurusan sisa dengan lebih baik. Ini merupakan semangat naluri Mohala yang tidak mungkin pudar.

Mohala Santharamohana

Mohala Santharamohana adalah pendokong pembangunan lestari sejak beliau memulakan kerjayanya di Wetlands International Malaysia dan Malaysian Nature Society. Kini beliau berkecimpung dalam bidang environmental, social, and corporate governance (ESG) terutamanya sustainability dan giat bersama industri mengusahakan inisiatif pemuliharaan alam sekitar seperti menjaga hutan dan hidupan liar, mengurangkan jejak karbon, mengguna tenaga solar dan melaksanakan pengurusan sisa dengan lebih baik. Ini merupakan semangat naluri Mohala yang tidak mungkin pudar.