Novel Lyndon

Novel Lyndon adalah Profesor di Program Antropologi dan Sosiologi, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian beliau menumpukan kepada pembangunan komuniti, kajian etnik Sarawak, Devian dan kawalan sosial.