Suhaila Mahat

Suhaila Mahat adalah Graduan Sarjana Sains Sosial dan Kemanusiaan (Sains Politik) di Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (2020). Beliau juga berkelulusan Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Sains Politik) di Universiti Sains Malaysia (2009).