Ep21 – Sebelum Melaka: Bentuk dan Rupa Champa | Menjadi Malaysia 19 March 2021

Siri #MenjadiMalaysia masih dalam perbincangan mengenai Champa, dengan pemfokusan diberi kepada bentuk-bentuk dan rupa kerajaan purba Champa dari segi sosial, ekonomi, dan politiknya. Mad Koy menghuraikan perihal bentuk geografi Champa yang berlatarkan Banjaran Annam (Annamite Range), yang berjajar dari Quảng Bình sehingga ke Phan Rang—dan keterkaitannya dengan faktor lenyapnya kerajaan Champa pada era terkemudian. Perbincangan turut menyentuh perihal bentuk agama, dalam kerajaan Champa yang bersifat sinkritik (syncretic) hasil pertembungan antara amalan-amalan Hindu, Buddha, dan animisme. Dalam konteks ekonomi pula, Champa masih dalam kerangka ekonomi feudal di mana wujudnya dua kelas ekonomi—kelas istana dan kelas rakyat bawahan.