Ep25 – Sebelum Melaka: Mengapa Champa? | Menjadi Malaysia 16 April 2021

Siri #MenjadiMalaysia dalam episod minggu ini merungkai persoalan hubungkait antara Champa dan kerajaan di Semenanjung Tanah Melayu, terutamanya Melaka menerusi catatan dalam teks Sulalatus Salatin dan juga kerajaan di Kelantan yang menghantar bantuan ketenteraan kepada Champa sewaktu perang melawan Viet. Mad Koy mengajukan bahawa unsur agama memainkan peranan penting dalam membentuk kesatuan dan hubungan antara kerajaan Champa dan kerajaan-kerajaan Melayu di Tanah Melayu. Huraian turut menyentuh mengapa perbincangan mengenai Champa adalah penting dalam memberi kefahaman kepada pendengar tentang persoalan kemenjadian Malaysia, pada hari ini.