Catatan Mengenai Hubungan Awal Portugal-Melaka 29 August 2022 – Posted in: Journal Archives

Makalah sederhana ini memetakan hubungan awal kerajaan Melayu Melaka dengan pedagang Portugis, sebelum berlakunya peristiwa serangan dan penaklukan kota Melaka pada Ogos 1511.

Continue reading