Barat daripada Cerminan Watan: Gelintaran Fikir al-Attas dan Za'ba

MUHAMAD HANAPI JAMALUDIN berkelulusan Ijazah Sarjana dari Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan pengasas Benevolent Malaysia.

CENDEKIA (Cetakan pertama, 2023)
279 halaman termasuk Rujukan dan Indeks

RM60.00

Only 1 left in stock

Barat daripada Cerminan Watan: Gelintaran Fikir al-Attas dan Za’ba merupakan sebuah usaha menggandingkan kesungguhan intelektual kedua-dua tokoh iaitu al-Attas dan Za’ba berhubung dengan subjek peradaban Barat. Kedua-duanya, lebih-lebih lagi al-Attas bolehlah dikatakan berada di barisan hadapan ilmuan tempatan dan antara yang terawal dalam memberikan banyak komentar, kritikan bahkan hujahan balas (counter argument) terhadap hegemoni Barat. Maka, ketulenan pandangan mereka dapatlah dicungkil sebagai mewakili cerminan keaslian fikiran watan dalam rangka memahami Barat daripada sudut falsafah dan teologinya. Manakala Za’ba sebagai ilmuan yang lahir daripada sistem pendidikan turath dan kontemporari yang pada zamannya sering terpisah turut mengkritik Barat sebagai kawan dan lawan bagi peradaban Melayu-Islam. Beliau menyinggung faham Barat dalam masalah teologi, pendidikan dan kehidupan amnya. Kedua-dua tokoh ini telah memainkan peranan besar terhadap perkembangan dan penerokaan disiplin falsafah dan ketamadunan yang berlegar di Alam Melayu.

Menjelang abad ke-19, hampir keseluruhan tanah di dunia telah menerima pendaratan Barat. Begitu juga budaya dan masyarakat ketanahan berkenaan ikut serta menyambut nilai-nilai yang dihamburkan ke atas mereka. Kedatangan Barat telah mengundang respons nyata daripada beberapa sisi; pertama telah memunculkan gerakan penentangan dan semangat nasionalisme tempatan, kedua; lebih halus lagi ialah, kelahiran gerombolan para pengkagum Barat yang terdiri daripada peribumi tempatan. Satunya penentangan fizikal tanpa disiplin dan kecukupan rohani dan jasmani, manakala yang kedua, penerimaan secara borong dan semberono terhadap segala yang datang daripada Barat tanpa menyaringnya secara rasional. Satunya menghalau Barat atas semangat nasionalisme yang tinggi, dan satu lagi menerima Barat malah terpesona dengan kelengkapan moden mereka.

Di sela-sela respons yang saling kontradiksi inilah, muncul gerakan ilmiah yang sihat, rasional dan substansif yang melakukan percubaan mencipta sintesis baharu sebagai alternatif menampung kelemahan pendekatan yang diambil oleh gerakan sebelumnya yang gagal bersikap terhadap Barat dengan rasional. Golongan ini melepaskan diri daripada sikap prejudis dan emosional. Merekalah yang memimpin gerakan tajdid dan keilmuan yang berpedoman kepada semangat hormat dan kritis dalam menanggapi Barat. Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba) dan Syed Muhammad Naquib al-Attas antara yang terkehadapan dalam gerakan ini, melancarkan ajuan mereka melalui lisan dan tulisan.

Penghargaan
Prakata
Pengenalan

1. KEDUDUKAN BARAT DALAM WACANA ALAM MELAYU
Pendahuluan
Simbiosis Nilai dalam Tamadun Melayu
Konsep Barat
Kesimpulan

2. HUBUNGAN SEJARAH BARAT, ISLAM DAN ALAM MELAYU
Pendahuluan
Definisi “Peradaban Barat”
Wacana Hubungan Barat dan Timur
Tamadun Kuno di Barat
Zaman Pertengahan (Kegelapan) di Barat
Sumbangan Islam Terhadap Peradaban Barat
Zaman Pencerahan: Permulaan Kebangkitan Barat
Peradaban Barat Moden
Kesimpulan

3. ISLAMISASI DAN WESTERNISASI: PENGALAMAN TAMADUN MELAYU
Pendahuluan
Bangsa dan Alam Melayu
Zaman Kabur Tamadun Melayu
Peradaban Arab dan Peradaban Islam
Islamisasi: Rasionalisasi Budaya Melayu
Perkembangan Islam dan Kemunculan Tamadun
Penyebaran Nilai-Nilai Islam
Kesimpulan

4. BIOGRAFI TOKOH DAN KARYA TERPILIH
Pendahuluan
Riwayat Hidup Zainal Abidin Ahmad (Za’ba)
Riwayat Hidup al-Attas
Ketokohan
Pemikir Ulung
Barat Dalam Karya Tokoh
Kesimpulan

5. FALSAFAH DAN TEOLOGI DALAM KEBUDAYAAN BARAT
Pendahuluan
Barat Pada Kaca Mata Kedua-Dua Tokoh
Watak Kebudayaan Barat
Kritikan Terhadap Pembangunan Barat
Pertembungan Islam dan Barat (Kristian-Sekular)
Dasar-Dasar Pandangan Alam Barat
Sekularisme dan Ancaman Terhadap Autoriti
Falsafah dan Tujuan Pengetahuan (Sains) Barat
Kekeliruan Epistemologi Barat
Menghadapi Ancaman Peradaban Barat
Membentuk Sistem Pendidikan Bersepadu
Kesimpulan

6. REFLEKSI PEMIKIRAN TOKOH DAN SUMBANGAN
Pendahuluan
Dunia dan Perubahan: Respon Agama dan Falsafah
Pembinaan Epistemologi: Pandangan Akal Budi Terhadap Barat
Bahasa Medium Ilmu
Penguasaan Bahasa Inggeris dan Arab
Agama dan Ilmu Jalan Keluar Kemunduran
Sumbangsaran
Sikap Islam-Melayu
Kesimpulan

Lampiran
Rujukan
Indeks

Weight0.468 kg
Dimensions21.4 × 13.9 × 1.8 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.