Darurat 1948-1960: Keadaan Sosial di Tanah Melayu

HO HUI LING adalah pensyarah kanan di Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya.

Penerbit UM (Cetakan Keempat, 2016)
337 halaman termasuk Bibliografi dan Indeks

RM45.00

In stock

Darurat 1948-1960: Keadaan Sosial di Tanah Melayu meneliti keadaan sosial di Tanah Melayu pada zaman Darurat menerusi empat aspek utama yang menjadi tumpuan perbincangan ialah kehidupan penduduk, hubungan kaum, pendidikan, dan kemudahan asas. Kehidupan penduduk Tanah Melayu yang begitu sukar dan tidak terjamin pada zaman Darurat akan dipaparkan. Keadaan itu adalah hasil daripada keganasan komunis dan tindakan kerajaan dalam menanganinya. Buku ini meneliti perkembangan yang berlaku pada zaman Darurat yang menyebabkan meningkatnya ketegangan hubungan antara kaum di Tanah Melayu, khasnya di antara orang Melayu dengan orang Cina. Selain itu, buku ini juga memaparkan tindakan komunis terhadap sekolah, khasnya sekolah Cina di Tanah Melayu. Justeru, kesan dan kepentingan Darurat terhadap perkembangan pendidikan di Tanah Melayu juga diberi perhatian.

Senarai Gambar
Senarai Jadual
Penghargaan
Pendahuluan
Senarai Singkatan

1. Latar Belakang Sejarah
2. Kehidupan Tidak Terjamin
3. Kesusahan Hidup
4. Hubungan Kaum
5. Pendidikan
6. Kemudahan Asas
7. Kesimpulan

Bibliografi
Indeks

Weight0.545 kg
Dimensions22.8 × 15 × 2 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

  1. MOHD SHAHRULNIZAM (verified owner)

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.