Out of stock

Pengislahan Masyarakat Melayu: Perbincangan al-Imam (1906-1908)

Diselenggara oleh ABDUL AZIZ MAT TON

DBP (Cetakan Pertama,2006)
530 halaman termasuk Indeks

 


PENAFIAN: Judul ini menepati keadaan NOS, atau “naskhah baru stok lama”. Justeru, sesetengah naskhah berkemungkinan mempunyai kesan cacat seumpama halaman bernoda, sumbing, melengkung, lusuh, dan sebagainya. Pelanggan dinasihatkan agar meneliti gambar tambahan yang disediakan untuk mendapat gambaran lebih jelas mengenai keadaan naskhah sebelum membuat pembelian.

RM45.00

Out of stock

Pengislahan Masyarakat Melayu: Perbincangan Al-Imam (1906-1908) membincangkan peranan Majalah al-Imam  menggerakkan perubahan dalam masyarakat Melayu pada awal abad ke-20 yang meliputi aspek ekonomi, politik dan pendidikan. Perubahan yang cuba dijelmakan itu adalah berlandaskan pemahaman dan penghayatan akidah Islam yang sebenar. Masyarakat Melayu pada masa itu amat jauh ketinggalan dalam semua aspek kehidupan berbanding bangsa-bangsa lain. Masyarakat Melayu yang dimaksudkan di sini merangkumi seluruh umat Melayu di Nusantara yang pada ketika itu berada di bawah kuasa penjajah.

Majalah ini berperanan sebagai penyalur idea atau pengaruh pengislahan yang dibawa dari Timur Tengah terutamanya untuk disebarluaskan ke seluruh Nusantara. Kesedaran ke arah peningkatan taraf hidup yang lebih tinggi ini telah dicetuskan oleh golongan yang dikenali sebagai Kaum Muda. Perbincangan yang disampaikan telah memberi kesan yang besar terhadap sejarah politik moden dan nasionalisme masyarakat Melayu serantau selain meletakkan asas perjuangan baharu kepada masyarakat Melayu di Nusantara bagi mencapai kemajuan yang dihajati.

Bagi memahami idea pejuang al-Imam dalam mengislahkan masyarakat Melayu di Nusantara, maka dalam buku ini dimuatkan semua perbincangan yang dihasilkan oleh pengarang-pengarang majalah ini dan tokoh-tokoh Melayu sezaman dengannya, supaya dapat menelusuri idea dan pemikiran perjuangan islah dalam masyarakat Melayu pada awal abad ke-20. Buku ini amat sesuai dijadikan bahan rujukan terutama kepada pengkaji dan pelajar bidang sejarah sosial-ekonomi dan politik masyarakat Melayu di Malaysia khususnya dan di Nusantara umumnya.

Prakata
Penghargaan
Singkatan

1. Esei Pengantar
2. Perbincangan Sekitar Politik
3. Tarbiyah wal Taalim
4. Masalah Tarekat
5. Alim dan Ulama
6. Persoalan Pelajaran dan Pendidikan
7. Persoalan Umum
8. Soal dan Jawab

Bibliografi untuk Esei Pengantar
Indeks

Weight0.833 kg
Dimensions22.8 × 15.2 × 3.3 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.