Pemikiran Politik dan Ekonomi Barat

MAKMOR TUMIN adalah Profesor di Department of Public Administration, Faculty of Business and Economics, Universiti Malaya.

Penerbit UM (Cetakan Pertama, 2018)
322 halaman termasuk Bibliografi dan Indeks

RM65.00

In stock

ISBN: 9789831009468 Product ID: 2294 Subjects: , Sub-subjects: ,

Pemikiran Politik dan Ekonomi Barat membincangkan asas pemikiran politik dan ekonomi Barat dengan meninjau 3 orang pemikir (Socrates, Plato, Aristotle), seorang pemikir transisi dunia Eropah (Machiavelli), dan 3 orang pemikir teori pakatan social (Hobbes, Locke, dan Rousseau). Lima orang pemikir lain yang dibincangkan dalam buku ini adalah di kalangan ilmuan yang mempunyai asas ekonomi dalam penghuraiannya tentang sistem pemerintahan; Mereka adalah Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx, John Rawls, dan Robert Nozick.

Buku ini adalah satu usaha untuk menghuraikan tentang asas yang digunakan oleh pemikir Barat bagi menghasilkan satu teori pemerintahan yang baik. Terdapat tiga asas yang dibincangkan; ontologi (berasaskan tuntutan kuasa supranatural seperti Tuhan), deontologi (berasaskan tuntutan fitrah alam semula jadi), dan teleologi (berasaskan tuntutan kehendak manusia dan masyarakat). Daripada huraian di atas, pengarang berpendapat bahawa adanya gerakan yang menghendaki supaya paradigma ontologi digunakan semula dalam menghasilkan teori politik bukan sahaja disokong, malah amat diperlukan.

Kata Pengantar
Penghargaan
Pendahuluan
Pencerahan

Bahagian A
Falsafah Negara

1. Socrates (470/469-399 SM): Mempertahankan Hak Bersuara
Biografi
Pendahuluan
Ontologikal dan Era Pra-Socratic
Athens, Sparta, dan Dakwaan Terhadap Socrates
The Apology’ dan Kehidupan yang Tidak Bersih
Sang Penyengat (The Gadfly) dan Oracle of Delphi
Crito dan Kepatuhan Terhadap Undang-Undang
Matrik Gua (The Allegory of the Cave) dan Cahaya Kebenaran
Dialog Keadilan dan Kebahagiaan
Kesimpulan
Idea-Idea Utama Socrates
Soalan-Soalan
Antara Hasil Kerja Socrates

2. Plato (426-348 SM): Membangunkan Negara yang Adil
Biografi
Pendahuluan
Peta idea dan Roh Manusia
Demokrasi Athens dan Roh Manusia
Pengkhususan dan Konsep Keadilan
Pemerintahan Ahi Falsafah Sebagal Penjaga
Kawalan Diri dan Keadilan
Demokrasi dan Tirani
Kesimpulan
Idea-Idea Utama Plato
Soalan-Soalan
Antara Hasil Kerja Plato

3. Aristotle (384SM-3225M): Mewajibkan Penglibatan Politik
Biografi
Pendahuluan
Berpolitik adalah Fitrah Manusia
Pembentukan Negara Kota
Organisasi Masyarakat dan Ikatan Persaudaraan
Organisasi Pemerintah dan Klasifikasi Kerajaan
Kerajaan Campuran dan Deliberatif
Beza anlara Pendekatan Plato dan Aristotle
Kesimpulan
Idea-idea Utama Aristotle
Soalan-Soalan
Antara Hasil Kerja Aristotle

4. Niccolo Machiavelli (1469-1527): Mengekalkan Kuasa
Biografi
Pendahuluan
Kota Florentin dan Teleologikal
Mandragola
Idea Virtù dalam The Prince
Adil, Pemurah dan Pemaaf
Peranan Retorika dalam Politik
Kepentingan Penampilan dalam Politik
Kesimpulan
Idea-idea Utama Machiavelli
Soalan-Soalan
Antara Hasil Kerja Machiavelli

5. Thomas Hobbes (1588 — 1679): Mendaulat Pemerintahan Mutlak
Biografi
Pendahuluan
Metode Sains, Deontologi dan Kedaulatan
Fitrah Ganas Manusia Rasional
Leviathan dan Kedaulatan
Kawalan Kepercayaan Politik dan Agama
Liberalisme dan Prototaip Masyarakat Borjuis
19 Undang-Undang Alamiah
Kesimpulan
Idea-Idea Utama Hobbes
Soalan-Soalan
Antara Hasil Kerja Hobbes

6. John Locke (1632-1704): Melindungi Pemilikan Harta
Biografi
Pendahuluan
Hak Ketuhanan dan Ontologi
Fitrah Manusia dan Deontologi
Pemerintahan Berperlembagaan
Kerajaan Restu Rakyat
Toleransi Agama
Kesimpulan
Idea-Idea Utama Locke
Soalan-Soalan
Antara Hasil Kerja Locke

7. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Mengagungkan Kemahuan Bersama
Biografi
Pendahuluan
Individualiti, Komuniti Ontologi dan Deontologi
Fitrah Manusia
Tamadun dan Ketidakadilan Sosial
Ketidaksamaan dan Kepincangan yang Disebabkan oleh Egosentrisme (Amour-Propre)
Negara Kemahuan Bersama
Praktikaliti Idea Kemahuan Bersama
Kesimpulan
idea-Idea Utama Rousseau
Soalan-Soalan
Antara Hasil Kerja Rousseau

Bahagian B
Ekonomi Politik

8. Adam Smith (1723-1790): Sentimen Moral dan Kecekapan Ekonomi
Biografi
Pendahuluan
Ekonomi Moral dan Deontologi
Merkantilisme
Sumber Kekayaan Alam adalah Tetap
Lapan Peranan Pemerintah
Kuasa Ekonomi
Ontologi: Smith, antara Locke dan Marx
Kesimpulan
Idea-Idea Utama Smith
Soalan-Soalan
Antara Hasil Kerja Adam Smith

9. John Stuart Mill (1806-1873): Menjunjung Intelektualisme dan Utilitarianisme Moral
Biografi
Pendahuluan
Falsafah Utilitarianisme dan Teleologikal
Peranan Pemerintahan dan Sistem Ekonomi
Utilitarianisme Bentham dan Mill
Utilitarianisme Neo-Klasikal dan Teleologikal
Batasan Bahaya dan Campur Tangan Pemerintah
Kesimpulan
Idea-Idea Utama Mill
Soalan-Soalan
Antara Hasil Kerja Mill

10. Karl Marx (1818-1883): Menghapuskan Eksploitasi dan Alienasi
Biografi
Pendahuluan
Ontologi dan Deontologi, Pengaruh Hegel dan Smith
Negara Liberalisme dan Revolusi
Alienasi
Kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme.
Marx dan Ekonomi Politik Klasikal
Analisis Saintifik Eksploitasi dan Teleologi
Eksploitasi Tenaga Buruh
Eksploitasi disebabkan oleh Penggunaan Baanyak Mesin (Teknologi)
Eksploitasi dan Kesedaran Kelas
Kesimpulan
Idea-Idea Utama Marx
Soalan-Soalan
Antara Hasil Kerja Karl Marx

11. John Rawls (1921-2002): Menyasarkan Golongan yang Tidak Bernasib Baik
Biografi
Pendahuluan
Teori Pakatan Sosial Baharu
Posisi Asal (The Origin of Position) dan Kelubung Kejahilan (Veil of Ignorance)
Masyarakat Ketertiban Sempurna (Well-Ordered Society) dan Prinsip Pengagihan Sejagat
Loteri, Penghakiman Moral dan Kesepakatan Bertindih
Status Quo Masyarakat Sederhana Kaya
Kesimpulan
Idea-Idea Utama John Rawls
Soalan-Soalan
Antara Hasil Kerja Rawls

12. Robert Nozick (1938-2002): Memartabatkan Autonomi Individu
Biografi
Pendahuluan
Deontologi dan Pakatan Sosial Hipotetikal
Evolusi Pemerintahan Terhad dan Monopoli Semula Jadi
Evolusi Negeri Tanpa Pencabulan Hak
Teleologi dan Hak Individu Tanpa Batasan
Status Quo dan Teori Alternatif
Nozick, Rawls dan Mahkamah
Kesimpulan
Idea-idea Utama Nozick
Soalan-Soalan
Antara Hasil Kerja Nozick

13. Rangkuman
Antipencerahan
Empat Perkembangan Pencerahan
Perbezaan antara Keempat-empat Zaman Pencerahan
Idea-idea utama .
Soalan-soalan
Rujukan Penting yang Berkaitan

Bibliografi
Indeks

Weight0.525 kg
Dimensions22.9 × 15 × 1.8 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

5.0
Based on 1 review
5 star
100
100%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%
  1. Anonymous (store manager)

    (0) (0)

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.