Refleksi Historiografi Alam Melayu

TATIANA A. DENISOVA adalah Prefosor di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban, Universiti Teknologi Malaysia.

Penerbit UM (Cetakan Pertama, 2011)
466 halaman Bibliografi dan Indeks

RM60.00

Only 1 left in stock

ISBN: 9789831005101 Product ID: 2529 Subjects: , , Sub-subjects: , , , ,

Refleksi Historiografi Alam Melayu dihasilkan untuk mempersembahkan khazanah persuratan Melayu sebagai sumber sejarah yang penting dan berguna. Di samping itu untuk menarik perhatian para ilmuwan dan para pembaca mengenai bahan-bahan yang dirakamkan dalam teks sejarah Melayu lama akan betapa unggulnya karya tersebut. Penulisan ini juga dapat menunjukkan bahawa karya tersebut memuatkan cita-cita tinggi yang menjadi tonggak tamadun bangsa Melayu. Pembaca juga diperkenalkan dengan tulisan dan fikiran orang Melayu yang pernah mencipta karyanya pada kurun ke-13 hingga ke-19.

Dengan itu, buku ini menyusun banyak petikan daripada teks sejarah Melayu dan melampirkannya dengan penjelasan dan analisis ilmiah. Teks yang dikaji dan dipilih itu adalah daripada sumber yang nyata dan konkrit supaya penelitiannya bersifat objektif. Adalah diharapkan bahan dalam buku ini seterusnya dapat digunakan untuk kajian yang berkaitan dalam bidang ilmu seperti sejarah, falsafah, etnologi, ekonomi dan sebagainya. Selain itu, tumpuan juga diberikan pada unsur kehidupan intelektual dan unsur ekonomi yang dirakamkan dalam teks sejarah Melayu. Kedua-dua aspek tersebut merupakan elemen utama dalam sejarah dan tamadun bangsa sekali gus menunjukkan tahap perkembangan dan kemakmuran masyarakat ketika itu.

Prakata
Singkatan

Bahagian I: Latar Pengajian Melayu

1. Pengenalan

Bahagian II: Kehidupan Intelektual

2. Mitos
Mitos Pra-Islam
Mitos dalam Historiografi Islam Terawal
Mitos dalam Historiografi Islam kurun ke-16 hingga ke-17
Mitos dalam Historiografi Johor kurun ke-18 hingga ke-19

3. Ilmu
Istilah Umum
Bidang Ilmu
Para ilmuwan
Karya Ilmiah
Ilmu Sejarah
Tradisi Penelitian Sumber Sejarah

4. Falsafah
Kategori dan Definisi
Konsep Kudrat, Alam Akhirat, Tauhid dan Sumber Hikmat
Konsep Keadilan
Raja yang Adil
Konsep Nafsu dan Pembalasan
Konsep Kerajaan

Bahagian III: Ekonomi

5. Ekonomi Alam Melayu
Alam Melayu Dari Segi Ekonomi: Butiran Sejarah
Sumber Sejarah Ekonomi
Historiografi Melayu Islam Sebagai Sumber Sejarah Ekonomi
Nama Tempat-tempat Aktiviti Ekonomi (Toponim)
Laut dan Cuaca
• Kuala
• Teluk
• Selat
• Sungai
Kapal dan Perkapalan
Hubungan Luar Negara

6. Kemakmuran dan Kemunduran

7. Perniagaan dan Kewangan
Duit dan Pembayaran

8. Rumah, Kota dan Bandar
Pertanian
Galian, Perlombongan, Pohon kayu dan Tumbuhan

Bibliografi
Indeks

Weight0.74 kg
Dimensions21.5 × 16 × 1 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

5.0
Based on 2 reviews
5 star
100
100%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%
  1. MOHD IZUAN BIN RAZALI (Verified Reader)

    (0) (0)
  2. Anonymous (Verified Reader)

    (0) (0)

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.