Out of stock

Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu

SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS adalah bekas Pengarah-Pengasas Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam atau dikenali dengan nama International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Penerbit UKM (Cetakan Ketujuh, 2020)
87 halaman

RM20.00

Out of stock

Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu merupakan teks ucapan al-Attas ketika mempersembahkan Sharahan Pengukuhan pelantikan pada jawatan Profesor Bahasa dan Kesusasteraan Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, yang diuchapkan pada 24 haribulan Januari tahun 1972 di Oditorium Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur.

Sharahan Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu merupakan suatu mukaddimah mengenai peranan Islam dalam peradaban sejarah Melayu-Indonesia, dan kesannya dalam sejarah pemikiran, bahasa, dan kesusasteraan Melayu.

Bahwa sesungguhnyalah sharahan ini bertujuan untuk memajukan satu renungan ilmiah yang luas mengenai peristiwa perabadan dalam sejarah Kepulauan Melayu-Indonesia. Apabila kita tinjau luasan alam sejarah insan dari abad datang kezaman, akan kita dapati sekali-sekali suatu pergolakan hebat yang merobah nasib suatu bangsa dan daya sejarah bangsa itu, sehingga perubahan itu menandakan suatu zaman baru. Pengertian ‘zaman baru’ itu ialah suatu zaman yang mempunyai chiri2 yang penting dan yang bersifat persendirian serta berlainan dengan sifat2 zaman yang lampau, zaman yang menayangkan pandangan hidup yang berbeda daripada yang lampau, zaman yang menubuhkan bukan sahaja rupa baru bahkan juga jiwa baru.

Pada kebiasaannya dalam penulisan sejarah Kepulauan Melayu-Indonesia perbandingan2 yang direkakan oleh para sarjana dan ahli sejarah Barat mengenai kiasan2 yang berlaku dalam sejarah adalah perbandingan dengan sejarah benua India, yang dianggap oleh mereka se-olah2 mewujudkan segara peristiwa sejarah kita. Dalam sharahan ini izinkanlah saya membuat perbandingan dan memberikan kiasan yang tiada berdasarkan pandangan terhadap sejarah benua India. Saya akan menolehkan pandangan saya kepada sejarah Eropa pada takat sebelum timbulnya keadaan baru yang menerbitkan Abad Pertengahan sejarah itu, dan dalam pada itu juga akan mengemukakan pandangan2 mengenai pengaruh terbitnya Islam terhadap penjelmaan Abad Pertengahan di Eropa.

Weight 0.195 kg
Dimensions 15.3 × 0.6 × 22.8 cm
Author(s)

Edition

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More from this Author

 • The Concept of Education in Islām: A Framework for an Islamic Philosophy of Education
  Out of stock

  The Concept of Education in Islām: A Framework for an Islamic Philosophy of Education

  , , RM38.00
 • Historical Fact And Fiction
  Out of stock

  Historical Fact and Fiction

  , , RM180.00
 • On Justice and the Nature of Man: A Commentary on Sūrah al-Nisā’ (4):58 and Sūrah al-Mu’minūn (23):12-14
  Out of stock

  On Justice and the Nature of Man

  , RM38.00
 • Risalah Untuk Kaum Muslimin
  Out of stock

  Risalah Untuk Kaum Muslimin

  , RM68.00
 • Islām: Faham Agama dan Asas Akhlak
  Out of stock

  Islām: Faham Agama dan Asas Akhlak

  , RM38.00
 • Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam
  Out of stock

  Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam

  , RM38.00
 • Rangkaian Ruba'iyat
  Out of stock

  Rangkaian Ruba’iyat

  , RM48.00
 • Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago
  Out of stock

  Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago

  , , , , , RM38.00
 • Some Aspects of Sufism as Understood and Practised Among the Malays
  Out of stock

  Some Aspects of Ṣūfism as Understood and Practised Among the Malays

  , , RM68.00
 • Prolegomena to the Metaphysics of Islām: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam
  Out of stock

  Prolegomena to the Metaphysics of Islām: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam

  , RM220.00
 • Islām dan Sekularisme
  Out of stock

  Islām dan Sekularisme

  , RM60.00
 • Islām and Secularism
  Out of stock

  Islām and Secularism

  , RM68.00
 • Concluding Postscript to the Origin of the Malay Sha'ir

  Concluding Postscript to the Origin of the Malay Sha’ir

  , , , RM38.00
 • The Origin of the Malay Sha'ir

  The Origin of the Malay Sha’ir

  , , , , RM38.00
 • Islām: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality
  Out of stock

  Islām: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality

  , , RM38.00