philosophy

 • Persoalan Dendam dalam Sastera Melayu

  Persoalan Dendam dalam Sastera Melayu

  , , RM25.00
 • Himpunan Karya Pilihan

  Himpunan Karya Pilihan

  , RM185.00
 • Kehadiran Makna: Merumus Budaya Ingatan
  Out of stock

  Kehadiran Makna: Merumus Budaya Ingatan

  , RM35.00
 • Falsafah Minda

  Falsafah Minda

  RM35.00
 • Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu
  Out of stock

  Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu

  , RM40.00
 • Orientalism
  Out of stock

  Orientalism

  RM61.00
 • The Ramayana: A New Retelling of Valmiki's Ancient Epic—Complete and Comprehensive

  The Ramayana: A New Retelling of Valmiki’s Ancient Epic—Complete and Comprehensive

  , , RM78.00
 • Intelektual Menurut Pemikiran Malik Bennabi (1905-1973)
  Out of stock

  Intelektual Menurut Pemikiran Malik Bennabi (1905-1973)

  , RM30.00
 • The Idea of Justice
  Out of stock

  The Idea of Justice

  RM75.00
 • Ibn Khaldun’s Science of Human Culture
  Out of stock

  Ibn Khaldun’s Science of Human Culture

  , RM39.00
 • Falsafah Politik Barat Masa Kini: Metafizik dan Tokoh

  Falsafah Politik Barat Masa Kini: Metafizik dan Tokoh

  RM64.00
 • Pengislaman Ilmu

  Pengislaman Ilmu

  , RM15.00
 • Asas Falsafah dan Pemikiran Melayu

  Asas Falsafah dan Pemikiran Melayu

  , RM18.00
 • Falsafah, Matematik dan Puisi

  Falsafah, Matematik dan Puisi

  , , , RM26.00
 • Idea-Idea Pendidikan Berkesan al-Ghazali dan Konfusius
  Out of stock

  Idea-Idea Pendidikan Berkesan al-Ghazali dan Konfusius

  , RM35.00
 • Islām dan Sekularisme

  Islām dan Sekularisme

  , RM60.00
 • Music: Ethics and the Community

  Music: Ethics and the Community

  RM78.00
 • Music and Mind

  Music and Mind

  RM64.00
 • Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu (Jilid 13 Bil. 2)

  Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu (Jilid 13 Bil. 2)

  , , , RM15.00
 • The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization
  Out of stock

  The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization

  RM65.00
 • Islam and Confucianism: A Civilizational Dialogue

  Islam and Confucianism: A Civilizational Dialogue

  , , RM35.00
 • Pengantar Falsafah Bahasa
  Out of stock

  Pengantar Falsafah Bahasa

  , RM17.00
 • Islām: Faham Agama dan Asas Akhlak

  Islām: Faham Agama dan Asas Akhlak

  , RM38.00
 • Prolegomena to the Metaphysics of Islām: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam
  Out of stock

  Prolegomena to the Metaphysics of Islām: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam

  , RM220.00
 • Knowledge, Language, Thought and The Civilization of Islam: Essays in Honor of Syed Muhammad Naquib al–Attas
  Out of stock

  Knowledge, Language, Thought, and the Civilization of Islam: Essays in Honor of Syed Muhammad Naquib al-Attas

  , RM80.00
 • Perihal Keadilan: Tinjauan Wacana Keadilan Moden

  Perihal Keadilan: Tinjauan Wacana Keadilan Moden

  RM35.00
 • Islām and Secularism

  Islām and Secularism

  , RM68.00
 • Risalah Untuk Kaum Muslimin

  Risalah Untuk Kaum Muslimin

  , RM68.00
 • Conflict Resolution: Perspectives from Indian Philosophy and Traditions

  Conflict Resolution: Perspectives from Indian Philosophy and Traditions

  , RM35.00
 • The Muqaddimah: An Introduction to History
  Out of stock

  The Muqaddimah: An Introduction to History

  , RM89.00