Ilmu Sejarah: Falsafah, Pengertian, Kaedah dan Pensejarahan

MUHD. YUSOF IBRAHIM adalah sejarawan Malaysia dan penulis prolifik dalam bidang sejarah dan persejarahan nasional.

DBP (Edisi Kedua, 2013)
452 halaman termasuk Bibliografi dan Indeks

RM40.00RM50.00

Product ID: 534 Subjects: , Sub-subjects: , , ,

Ilmu Sejarah: Falsafah, Pengertian, Kaedah dan Pensejarahan membicarakan perkara berkaitan teori, pengertian dan kaedah sejarah, namun perbincangannya telah diperluas berbanding Edisi Pertama. Pertambahan sama ada daripada maklumat mahupun penghujahan telah dilakukan dengan memuatkannya dalam pelbagai bab yang asal. Antaranya kemunculan konsep dan golongan pascamodenisme dan cabarannya terhadap sejarah dan ilmu sejarah termasuklah cemuhan Francis Fukuyama bahawa sejarah sudah tamat, pengukuhan tentang kedudukan dan kepentingan sejarah sebagai ilmu berautonomi dan pengukuhan sejarah dari sudut agama, terutamanya Islam. Dalam pada itu, penulis telah memuatkan satu bahagian Pengenalan yang bertujuan menerangkan senario sejak perkembangan, keadaan terkini hala tuju ilmu sejarah itu secara amnya dan juga keadaan yang agak malap di Malaysia.

Prakata
Pengenalan
Penghargaan

1. Teori dan Pengertian Sejarah
2. Sejarah Sebagai Ilmu
3. Kepentingan Sejarah kepada Manusia
4. Kepentingan Sejarah kepada Negara
5. Falsafah Sejarah: Pengertian dan Bentuk
6. Perkembangan Falsafah Sejarah: Contoh dari Barat
7. Antara Falsafah Sejarah dengan Sejarah
8. Titik Pertemuan antara Falsafah Sejarah dengan Sejarah
9. Siapakah Sejarawan?
10. Sejarawan Sebagai Insan
11. Bidang Kajian Sejarah12. Kaedah dan Teknik Penyelidikan Sejarah 13. Sumber Kajian Sejarah 14. Fakta Sejarah: Konsep dan Hakikat 15. Proses Pemilihan dan Pemikiran 16. Tafsiran dalam Sejarah: Pengertian dan Sejarah Perkembangan 17. Tafsiran dalam Sejarah: Soal Pemesongan dan Kebebasan Mentafsir 18. Konsep Objektif dan Subjektif 19. Pensejarahan atau Penulisan Sejarah 20. Sejarah dan Sains: Latar Belakang Perkembangan dan Perkaitan 21. Sejarah dan Sains: Suatu Perbandingan Asas 22. Sejarah dan Sains Sosial 23. Sejarah dan Agama: Persoalan Asal Usul dan Perkaitan 24. Sejarah dan Agama: Buat Iktibar dan Panduan 25. Konsep Sababiah dalam Sejarah 26. Takdir dalam Sejarah 27. Sejarah dan Zaman Moden 28. Sejarah dan Kemajuan 29. Akhirul-KalamBibliografi
Indeks

WeightN/A
DimensionsN/A
Author(s)

Format

,

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.