Rumah Teres dan Keserasian Budaya Masyarakat Malaysia

Penulisan bersama NIK FARAH ELINA NIK RAMZI SHAH dan MOHD. TAJUDDIN MOHD. RASDI

DBP (Cetakan Pertama, 2017)
319 halaman termasuk Bibliografi dan Indeks

RM50.00

In stock

Rumah Teres dan Keserasian Budaya Masyarakat Malaysia mengkaji peranan budaya dalam perumahan dengan membuat adaptasi budaya tentang hubungan antara budaya dengan reka bentuk kediaman penghuni. Buku ini juga bertujuan untuk melihat apakah persamaan dan perbezaan penggunaan ruang oleh kaum yang berlainan. Selain itu, hasrat penulisan buku ini dilakukan untuk memahami konflik budaya yang dihadapi penghuni rumah teres moden Seterusnya, matlamat akhir adalah bagi mengemukakan hasil adaptasi budaya tipologi bagi melihat tipologi yang manakah paling berjaya memenuhi aspek budaya pengguna yang telah digariskan dan tipologi yang manakah gagal dan patut disingkirkan dalam pembangunan seterusnya. Penulisan ini berhasrat untuk mengetengahkan budaya sebagai salah satu pendekatan yang amat penting untuk menghasilkan sebuah persekitaran kediaman yang bertepatan dengan keperluan penghuni yang berbilang kaum. Hal ini disebabkan manusia diciptakan oleh Tuhan bukan sahaja berbeza dari segi bentuk fizikalnya, tetapi juga dari segi perlakuannya. Namun, terdapat juga persamaan antara mereka, seperti cara makan, adat perkahwinan dan corak berinteraksi. Persamaan inilah yang menjadikan sekelompok individu itu sebagai sebuah masyarakat. Perbezaan cara hidup antara masyarakat pula dikatakan sebagai kebudayaan bagi masyarakat tersebut. Seseorang arkitek atau pereka bentuk perlu peka terhadap perbezaan ini dan menjadi tugas utama mereka untuk memahami corak kehidupan masyarakat yang bakal menghuni bangunan atau ruang yang akan disediakannya.

Buku ini dihala tuju ke arah adaptasi budaya tipologi rumah teres dari sudut budaya bagi menilai permasalahan budaya yang terdapat pada rumah teres sebagai satu cara atau kaedah yang berpotensi ke arah menghasilkan model reka bentuk rumah teres moden yang bersesuaian dan kondusif untuk masyarakat Malaysia. Walau bagaimanapun, adaptasi budaya tipologi rumah teres daripada sudut budaya ini terpaksa dihadkan kepada tiga kaum majoriti sahaja, iaitu kaum Melayu, Cina dan India kerana faktor masa dan kewangan. Sampel rumah teres moden yang dipilih untuk penulisan buku ini adalah secara rambang mengikut kaum. Umumnya, adaptasi budaya tipologi rumah teres dari sudut budaya ini adalah merujuk kepada tipologi rumah teres moden di Malaysia yang dikatakan berasal daripada rumah teres kaum Cina di bandar dan juga berek kakitangan rendah era British yang telah diolah untuk mengisi keperluan penghunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dan sederhana. Oleh itu, kesesuaian reka bentuknya pada hari ini mungkin masih dibelenggu oleh ideologi lama yang sudah tidak lagi sesuai dengan budaya masyarakat moden Malaysia yang berbilang kaum kini. Maka hal ini akan dikupas menerusi adaptasi budaya tipologi rumah teres dari sudut budaya yang akan dilakukan pada bahagian akhir buku ini bagi melihat di manakah kepincangan reka bentuk terhadap budaya penghuni.

Prakata
Pendahuluan

1. SEJARAH RUMAH TERES MODEN DI MALAYSIA
Pengenalan
Sejarah Rumah Teres di Malaysia
Kronologi Projek Perumahan
Definisi Rumah Teres Moden
Jenis Rumah Teres Moden
Tipologi Rumah Teres Moden Setingkat Kos Sederhana
Rumusan

2. PERKAITAN ANTARA BUDAYA DENGAN SENI BINA
Pengenalan
Sifat Semula Jadi dan Definisi “Budaya”
Skop Kajian Budaya dalam Rumah Teres Moden di Malaysia
Skop Kajian Budaya Sejagat (Universal) dan Kitaran Perkembangan Keluarga
Penilaian Tipologi Rumah Teres dari Sudut Budaya Kehidupan dan Perkembangan Keluarga
Pengubahsuaian dan Penambahan Rumah Teres
Pengubahsuaian dan Penambahan Rumah Teres: Kajian Kes
Pengubahsuaian dan Penambahan Ruang Secara Horizontal
Pengubahsuaian dan Penambahan Ruang Secara Vertikal
Rumusan

3. SENI BINA DAN BUDAYA KAUM MELAYU
Latar Belakang Masyarakat Melayu
Ritual Budaya Melayu
Seni Bina Kediaman Mengikut Adab Islam
Rumah Tradisional Melayu
Adat Kelahiran, Perkahwinan, Kematian dan Perayaan Orang Melayu
Panduan Penilaian Tipologi Rumah Teres dari Sudut Seni Bina Kediaman Mengikut Adab Islam
Elemen Utama Rumah Tradisional Melayu

4. SENI BINA DAN BUDAYA KAUM CINA
Latar Belakang Kaum Cina
Budaya Kaum Cina
Sains Seni Bina Kuno Orang Cina: Feng Shui
Rumah Tradisional Cina di Tanah Melayu
Seni Bina Kediaman Orang Cina
Panduan Penilaian Tipologi Rumah Teres dari Sudut Ritual Budaya Kaum Cina
Adat Kelahiran, Perkahwinan, Kematian dan Perayaan Kaum Cina
Adat dan Amalan Kepercayaan Orang Cina
Panduan Penilaian Tipologi Rumah Teres Dari Sudut Sains Seni Bina Kuno Orang Cina: Feng Shui
Panduan Penilaian Tipologi Rumah Teres Secara Perbandingan dengan Seni Bina Rumah Tradisional Cina di Tanah Melayu

5. SENI BINA DAN BUDAYA KAUM INDIA
Latar Belakang Masyarakat India
Budaya Kaum India
Vasthu Sastra (Sains Seni Bina Kuno Orang India)
Seni Bina Tradisional Masyarakat di Selatan India
Ruang Penting Rumah Tradisional India
Seni Bina dan Perancangan Susun Atur Ruang (Umum)
Adat Kelahiran, Perkahwinan, Kematian dan Perayaan Orang India
Panduan Penilaian Tipologi Rumah Teres dari Sudut Sains Seni Bina Kuno Orang India: Vasthu Sastra
Ruang Penting dalam Rumah Tradisional India

6. ADAPTASI BUDAYA MELAYU, CINA DAN INDIA PADA RUMAH TERES SATU TINGKAT
Kaum Melayu Moden
Kaum Cina Moden
Kaum India Moden
Rumusan

7. KESIMPULAN

Bibliografi
Indeks

Weight0.647 kg
Dimensions24.1 × 16.5 × 1.6 cm
Author(s)

,

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.