Asmah Haji Omar

Showing all 12 results

 • Teori Asas Nahu

  Teori Asas Nahu

  , RM35.00
 • Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk

  Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk

  , RM20.00
 • Nahu Melayu Mutakhir

  Nahu Melayu Mutakhir

  , RM40.00
 • Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu

  Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu

  , , RM45.00
 • Encyclopedia of Malay Language and Linguistics

  Encyclopedia of Malay Language and Linguistics

  RM150.00
 • Rekonstruksi Kata dalam Bahasa Melayu Induk

  Rekonstruksi Kata dalam Bahasa Melayu Induk

  , RM20.00
 • Wacana Teks Genre: Teori dan Kaedah

  Wacana Teks Genre: Teori dan Kaedah

  , , RM35.00
 • Teori dan Kaedah Nahu: Sejarah Pertumbuhan Aliran Pemikiran

  Teori dan Kaedah Nahu: Sejarah Pertumbuhan Aliran Pemikiran

  , RM30.00
 • Bahasa Melayu di Samudera: Benih yang Baik Menjadi Pulau

  Bahasa Melayu di Samudera: Benih yang Baik Menjadi Pulau

  , , , RM45.00
 • Carik-Carik Bulu Ayam: Kisah Runding Bahasa Dunia Melayu

  Carik-Carik Bulu Ayam: Kisah Runding Bahasa Dunia Melayu

  , , , RM45.00
 • Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah

  Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah

  , , RM25.00
 • Leksikologi dan Leksikografi Melayu

  Leksikologi dan Leksikografi Melayu

  , RM86.00