sejarah

 • Pungguk: Nasionalis dan Pemikir Melayu

  Pungguk: Nasionalis dan Pemikir Melayu

  RM25.00
 • Melayu dan Menara Gading: Di Sebalik Penubuhan Universiti Malaya

  Melayu dan Menara Gading: Di Sebalik Penubuhan Universiti Malaya

  , RM48.00
 • Memikir-Ulang Tradisi Untuk Pembaharuan

  Memikir-Ulang Tradisi Untuk Pembaharuan

  , RM32.00
 • Sejarah Astronomi Islam di Malaysia

  Sejarah Astronomi Islam di Malaysia

  RM38.00
 • Ensiklopedia Bahasa Melayu
  Out of stock

  Ensiklopedia Bahasa Melayu

  RM80.00
 • Biografi Dato' Onn: Hidup Melayu
  Out of stock

  Biografi Dato’ Onn: Hidup Melayu

  , RM50.00
 • Batu Uban Sejarah Awal Pulau Pinang

  Batu Uban: Sejarah Awal Pulau Pinang

  , , RM30.00
 • Dato' Onn: Janganlah Aku Kaulupakan

  Dato’ Onn: Janganlah Aku Kaulupakan

  , RM20.00
 • Malaysia dan Jepun: Perspektif, Sejarah, Politik, Ekonomi dan Sosiobudaya
  Out of stock

  Malaysia dan Jepun: Perspektif, Sejarah, Politik, Ekonomi dan Sosiobudaya

  , RM58.00
 • Rihlatus Sirafi: Catatan Pengembaraan di Alam Melayu, China, India dan Afrika

  Riḥlatus Sīrāfī: Catatan Pengembaraan di Alam Melayu, China, India dan Afrika

  , , , RM50.00
 • Ikthtisar Sejarah Kelantan
  Out of stock

  Ikhtisar Sejarah Kelantan

  , , RM40.00
 • Sejarah Rakyat Malaysia (Khususnya Perkembangan Nasionalisme)
  Out of stock

  Sejarah Rakyat Malaysia (Khususnya Perkembangan Nasionalisme)

  , RM28.00
 • Sejarah Naning: Tanah Berkeramat Penghulu Berdaulat

  Sejarah Naning: Tanah Berkeramat Penghulu Berdaulat

  , , RM40.00
 • Hikayat Hang Tuha (Atau Hikayat Hang Tua)
  Out of stock

  Hikayat Hang Tuha (atau Hikayat Hang Tua)

  , , , RM75.00
 • Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu (Edisi Pelajar)
  Out of stock

  Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu (Edisi Pelajar)

  , , , RM11.00
 • Hubungan Empayar Melaka-Dinasti Ming Abad ke-15

  Hubungan Empayar Melaka-Dinasti Ming Abad ke-15

  , , RM30.00
 • Ahmad Boestamam: Satu Biografi Politik

  Ahmad Boestamam: Satu Biografi Politik

  RM30.00
 • Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu

  Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu

  , RM800.00
 • Memoir Ghazali Shafie: Penubuhan Malaysia
  Out of stock

  Memoir Ghazali Shafie: Penubuhan Malaysia

  RM90.00
 • Memoir Arena Wati: Enda Gulingku

  Memoir Arena Wati: Enda Gulingku

  , RM200.00
 • Perkembangan Sains dan Peradaban Manusia

  Perkembangan Sains dan Peradaban Manusia

  , RM20.00
 • Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas
  Out of stock

  Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas

  , , , RM15.00
 • Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu
  Out of stock

  Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu

  , , , , RM20.00
 • Abraham Lincoln: Tahun-Tahun Akhir Perang (Jilid 3)

  Abraham Lincoln: Tahun-Tahun Akhir Perang (Jilid 3)

  RM58.00
 • Abraham Lincoln: Tahun-Tahun Perang (Jilid 2)

  Abraham Lincoln: Tahun-Tahun Perang (Jilid 2)

  RM56.00
 • Abraham Lincoln: Tahun-Tahun di Prairie (Jilid 1)

  Abraham Lincoln: Tahun-Tahun di Prairie (Jilid 1)

  RM45.00
 • Politik al-Imam
  Out of stock

  Politik al-Imam

  , , , , , RM50.00
 • Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor-Pahang 1613-1863

  Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor-Pahang 1613-1863

  , , RM30.00
 • Asia Tenggara: Hubungan Tradisional Serantau
  Out of stock

  Asia Tenggara: Hubungan Tradisional Serantau

  , , RM24.00
 • Akhbar Saudara: Pencetus Kesedaran Masyarakat Melayu

  Akhbar Saudara: Pencetus Kesedaran Masyarakat Melayu

  , , , RM25.00