Tasawuf dan Tragedi: Kritik Kebudayaan Perspektif Syed Muhammad Naquib al-Attas

ISMAIL AL-‘ALAM ialah Pengurus Program di Yayasan Bentala Tamaddun Nusantara. Beliau berkelulusan dalam bidang falsafah dari Universitas Indonesia.

RIHLA (Cetakan pertama, 2021)
155 halaman termasuk Rujukan dan Indeks

RM45.00

In stock

ISBN: 9789672485025 Product ID: 39088 Subjects: , Sub-subjects: , ,

Tasawuf dan Tragedi menawarkan kritik kebudayaan berlandaskan pemikiran dan perspektif Syed Muhammad Naquib al-Attas, mengenai tasawuf dan tragedi, yang berbeza daripada tradisi kritik kebudayaan di Barat seperti Kulturkritik atau Cultural Studies. Untuk mencapai objektif tersebut, pemikiran Al-Attas tentang kebudayaan Islam dan Barat dalam karya-karyanya sejak tahun 1970-an disoroti oleh penulis secara mendalam. Hasilnya adalah suatu kritik kebudayaan yang relevan bagi kita untuk membaca problem kebudayaan secara meluas lagi. Tra­gedi mencerminkan roh peradaban Barat yang me­ng­ajarkan dualisme, rasionalisme, relativisme, hu­man­is­me, sekularisme, naturalisme, dan sebagainya. Buku kar­­­­ya Ismail Al-‘Alam ini mencuba memahami pandangan al-Attas mengenai tasawuf sebagai jalan hidup dan jalan fi­kir ma­nusia, serta kaitannya dengan konsep tragedi Barat yang se­­ring dikritiknya. Secara spesifik, penulis ber­mak­­­­sud menawarkan pemikiran al-Attas tentang tasawuf dan tra­­gedi sebagai suatu “kritik kebudayaan” sebagaimana ki­­­ta ke­­nal dalam disiplin ilmu falsafah.

Panduan Ejaan
Kata Pengantar: Loka dan Lakon Manusia, Antara Luka dan Telaga
Dr. Syamsuddin Arif
Qalam Penulis

Bab 1 – Mukaddimah
Madah Kebahagiaan dari Kyoto
Rekonstruksi Sebuah Kritik Kebudayaan
Rumusan Masalah
Kajian Kepustakaan
Metodologi Penyelidikan
Struktur Penulisan

Bab 2 – al-Attas: Susuk dan Asas Pemikiran
Riwayat Hidup dan Pendidikan
Peranan Kesarjanaan
Karya-Karya
Asas-Asas Pemikiran
al-Attas dalam Peta Pemikiran Islam

Bab 3 – Tasawuf dan Tragedi Menurut al-Attas
Tasawuf dalam Kajian Islam
Asal Usul dan Perkembangan
Tasawuf Akhlaki, Amali, Dan Falsafi (?)
al-Attas tentang Tasawuf
Pengamalan Syariah di Peringkat Ihsan
Falsafah Islam yang Sebenar
Tragedi dalam Kajian Falsafah
al-Attas tentang Tragedi
Permasalahan Utama: Subjek Kebudayaan

Bab 4 – Kritik Kebudayaan Perspektif al-Attas
Antara Kulturkritik dan Cultural Studies
al-Attas tentang Asas-Asas Kebudayaan
Manusia Sebagai Subjek
Bahasa dan Makna
Perubahan dan Kemajuan
Tasawuf Sebagai Kritik Kebudayaan
Keruntuhan Adab
Kaum Tekstualis, Modenis, dan Sekular
Kajian Kes: Muslim Setelah “Perang 6 Hari”
Tragedi Sebagai Kritik Kebudayaan
Konsekuensi Rasio-Instrumental
Perubahan Tanpa Telos (Tujuan)
Kajian Kes: Tesis “Masyarakat Berisiko”
Masa Depan: Kembali pada Adab

Bab 5 – Kesimpulan

Senarai Rujukan
Indeks
Perihal Penullis
Perihal Penyunting

Weight0.352 kg
Dimensions22.8 × 15.2 × 1.3 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.