Out of stock

Gaya Dewan (Edisi Keempat)

Terbitan khas Karyawan Dewan Bahasa dan Pustaka
Edisi Keempat Cetakan Pertama, 2023
515 halaman termasuk Bibliografi dan Indeks

RM78.00

Out of stock

ISBN: 9789834939939 Product ID: 39170 Subject: Sub-subjects: , ,

Menerusi Gaya Dewan (Edisi Keempat), terdapat beberapa elemen baharu dimuatkan sebagai panduan asas dalam usaha mencapai piawaian penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dengan mengekalkan beberapa format yang sedia ada dalam edisi ketiga. Gaya Dewan (Edisi Keempat) memuatkan gaya penerbitan bagi dua jenis penerbitan yang belum ada sebelum ini, iaitu penerbitan berkala dan penerbitan elektronik. Edisi Keempat telah melalui perubahan, penambahan dan penjelasan maklumat bagi memudahkan pengguna membuat rujukan. Konsep “mesra pengguna” merupakan prinsip asas dalam Gaya Dewan (Edisi Keempat) ini. Begitu juga dengan contoh-contoh dalam bentuk visual, ada yang dikekalkan, diganti dengan yang terkini dan ditambah mengikut kesesuaian dan keperluan. Maklumat dalam lampiran turut dikemas kini dan beberapa maklumat baharu juga dimasukkan. Sebagai contoh Lampiran 4 tentang ejaan nama negara di dunia yang diklasifikasikan mengikut benua.

Senarai Rajah
Senarai Jadual
Penyumbang Edisi Keempat
Penyumbang Edisi Ketiga
Penyumbang Edisi Kedua
Penyumbang Edisi Pertama
Epigraf
Kata Pengantar Edisi Keempat
Kata Pengantar Edisi Ketiga
Kata Pengantar Edisi Kedua
Kata Pengantar Edisi Pertama
Pendahuluan Edisi Keempat
Pendahuluan Edisi Ketiga
Pendahuluan Edisi Kedua
Pendahuluan Edisi Pertama

BAHAGIAN I – BAHAGIAN BUKU
1. Kulit
2. Bahan Awalan
3. Bahan Teks
4. Bahan Akhiran

BAHAGIAN II – PENERBITAN BERKALA
5. Majalah
6. Jurnal

BAHAGIAN III – PENERBITAN ELEKTRONIK
7. E-buku
8. E-majalah
9. E-jurnal

BAHAGIAN IV – PENYUNTINGAN
10. Tanda Baca
11. Tatabahasa
12. Penegasan Tipografi
13. Penomboran
14. Singkatan dan Akronim
15. Karya Undang-Undang
16. Karya Sastera

BAHAGIAN V – PIAWAIAN TEKNIKAL
17. Tatanama dan Penamaan Sains
18. Simbol dan Tanda Teknikal
19. Rumus dan Persamaan
20. Sistem Transliterasi Huruf Arab-Rumi

BAHAGIAN VI – DOKUMENTASI
21. Penunjuk Rujukan dalam Teks
22. Nota
23. Petikan
24. Bibliografi
25. Indeks

BAHAGIAN VII – REKA BENTUK
26. Reka Bentuk

Lampiran
1. Penyediaan Manuskrip
2. Semakan untuk Penulis
3. Kesilapan Lazim dalam Penulisan
4. Nama Negara, Ibu Kota atau Bandar Utama
5. Abjad Greek
6. Nombor Arab
7. Nombor Roman
8. Senarai Surah
9. Tanda Panah
10. Senarai Tanda dan Simbol
11. Jadual Berkala Unsur
12. Jadual Penukaran Serentak
13. Berat, Ukuran dan Timbangan
14. Mata Wang
15. Waktu Dunia
16. Prosedur Kerja Pruf
17. Penandaan Pruf
18. Percetakan
19. Saiz Kertas
20. Bahagian-bahagian Huruf
21. Anatomi Buku
22. Bahagian-bahagian Halaman Buku
23. Jadual Penjenisan Ukuran Teks dan Jidar Pelbagai Terbitan DBP
24. Format Buku DBP
25. Reka Letak Bahagian-bahagian Buku

Glosari
Bibliografi
Indeks

Weight0.973 kg
Dimensions23.4 × 15.7 × 3.5 cm
Edition

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

More from this Author