Bahasa dan Identiti Masyarakat Tutur

Disunting oleh MASLIDA YUSOF, RAHIM AMAN dan KARIM HARUN

Penerbit UKM (Cetakan pertama, 2023)
xii + 243 halaman termasuk Rujukan dan Indeks

RM45.00

In stock

ISBN: 9786294861114 Product ID: 42087 Subjects: , Sub-subjects: , , ,

Bahasa dan Identiti Masyarakat Tutur menghimpunkan kajian dalam dialek, bahasa minoriti dan variasi bahasa suatu masyarakat tutur atau masyarakat bahasa yang diteliti dalam bidang fonologi, sejarah linguistik, dialektologi dan sosiolinguistik. Kajian ini memerihalkan keunikan dan keistimewaan bahasa dan dialek Melayu yang dituturkan dalam masyarakat tuturnya. Keunikan dan keistimewaan dalam sesuatu bahasa dan dialek ditampilkan dalam bentuk penghasilan bunyi, sebutan, kosa kata dan ragam penggunaan bahasa yang menimbulkan identiti yang tersendiri dalam sesuatu masyarakat itu. Identiti kebahasaan sesuatu masyarakat tutur membolehkan sesuatu masyarakat itu dikenali sebagai satu komuniti yang berbeza atau memiliki keunikan daripada komuniti bahasa yang lain.

Prakata

1. Identiti Kebahasaan
Maslida Yusof, Rahim Aman & Karim Harun

2. Memperkasa Masyarakat Tutur Bahasa Melayu melalui Kerangka Standard Bahasa Melayu
Karim Harun, Khairulanuar Ismail & Azhar Md. Sabil

3. Pendokumentasian Dialek Ulu Terengganu
Nasrun Alias

4. Dialek Melayu Sabah sebagai Penanda Identiti Orang Sabah
Saidatul Nornis Hj. Mahali & Budi Anto Mohd Tamring

5. Gejala Aspirasi dalam Dialek Melayu Baling: Kontak dan Inovasi
Mohammad Khairulanwar Abdul Ghani & Mohd Tarmizi Hasrah

6. Pemerian Subdialek Hulu Tembeling Berasaskan Pendckatan Sosiofonetik
Shahidi A. Hamid , Norshahila Mohamad Razak & Rahim Aman

7. Rekonstruksi dan Klasifikasi Varian Miriek
Siti Hajar Mohammed, Rahim Aman & Shahidi A. Hamid

8. Mengenali Masyarakat Bahasa Narum
Sa’adiah Ma’alip & Kartini Abd. Wahab

9. Analisis Tautan Berdasarkan Cerpen Kaduk, Ayam dan Raja
Rozita Mohamad Yuneh, Rahim Aman & Shahidi A. Hamid

10. Kata Sapaan dalam Cerita Lipur Lara Melayu
Kartini Abd. Wahab & Sa’adiah Ma’alip

11. Bahasa Kesat dalam Komunikasi Media Sosial
Siti Nur Amirah binti Sulaiman & Maslida Yusof

12. Komunikasi Lisan Dialek Melayu Jugra
Norfazila Ab. Hamid & Wan Robiah Meor Osman

13. Variasi Vokal dalam Dialek Melayu Sarawak
Umar Hamzah Mohd Haron, Wan Robiah Meor Osman & Norfazila Ab. Hamid

Rujukan
Indeks

Weight0.374 kg
Dimensions22.8 × 15.3 × 1.4 cm
Author(s)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.