Sains dan Teknologi: Wahana Akal Budi Melayu

Disunting oleh NAZRI MUSLIM dan ABDUL LATIF SAMIAN

Penerbit UKM (Cetakan pertama, 2018)
188 halaman termasuk Rujukan dan Indeks

RM30.00

In stock

Sains dan Teknologi: Wahana Akal Budi Melayu diterbitkan dengan tujuan menambah korpus ilmu dalam sains dan teknologi Melayu khususnya mengenai pencapaian, sumbangan sarjana, pengiktirafan dan pemikiran falsafah sains dan teknologi Alam Melayu dalam konteks akal budi Melayu. Akal budi Melayu merujuk kepada tingkah laku, pemikiran, cita rasa, nilai pengetahuan dan alam kerohanian masyarakat Melayu. Dengan perkataan lain, akal budi Melayu adalah niat, kepercayaan, perasaan, pemikiran dan tingkah laku orang Melayu yang dicetuskan dalam menangani pelbagai masalah.

Perbincangan dimulakan dengan memperkenalkan sains dan teknologi dalam naskhah lama, permasalahan utama sains dan teknologi Melayu, kedudukan bahasa Melayu dalam pendidikan sains dan teknologi, pemikiran sains dan teknologi serta zoologi dalam peribahasa. Selanjutnya dibincangkan mengenai peranan sains dan teknologi dalam alat muzik Melayu, kedudukan unsur sains dan seni bina dalam tafsir al-Quran. Turut dibahaskan mengenai pengaruh mazhab Shafi’e dalam sains dan teknologi di Alam Melayu.

Senarai Jadual dan Rajah
Prakata
Pendahuluan

BAB 1 Sains dan Teknologi dalam Naskhah Lama Alam Melayu
Zawiyah Baba, Daeng Haliza Daeng Jamal, Ahmad Bazri Mokhtar & Muhd. Shafiq M. Ali

BAB 2 Sepuluh Masalah Utama dalam Sains dan Teknologi Melayu
Abdul Latif Hj. Samian

BAB 3 Kedudukan Bahasa Melayu dalam Pendidikan Sains dan Teknologi
Mohd Yusof Hj. Othman

BAB 4 Pembangunan Prototaip Pelabelan Kelas Kata Perkataan Bahasa Melayu
Suhaimi Ab Rahman & Mohd Nurulfakhri Ghazali

BAB 5 Pemikiran Sains dan Teknologi dalam Peribahasa Melayu
Muhamad Shafiq Mohd Ali & Zawiyah Baba

BAB 6 Unsur Zoologi dalam Peribahasa Melayu
Wan Norasyikin Wan Ismail, Nazri Muslim & Abdul Latif Hj. Samian

BAB 7 Kisah Cik Ka dan Cik Ja: Menerokai Pengalaman Pelajar Melayu dalam Zoologi
Maznah Hj. Ibrahim

BAB 8 Alat Muzik Tradisional Melayu
Ab. Samad Kechot

BAB 9 Perkembangan Fotografi Digital sebagai Visual Baru dalam Penyelidikan Sosial Alam Melayu
Nadzri Mohd Sharif, Mohd Nor Shahizan Ali, Mohd Yusof Abdullah, Meor Hasmadi Meor Hamzah & Liza Marziana Mohd Noh

BAB 10 Kedudukan Unsur Sains dalam Tafsir al-Quran di Malaysia
Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin & Wan Nasyrudin Wan Abdullah

BAB 11 Pemikiran HAMKA mengenai Seni Bina menerusi Tafsir al-Azhar
Nazri Muslim, Wan Zulkifli Wan Hassan & Jamsari Alias

BAB 12 Pengaruh Mazhab Shafi’i terhadap Fatwa mengenai Bedah Siasat Mayat di Malaysia
Wan Zulkifli Wan Hassan, Nazri Muslim & Jamsari Alias

Rujukan
Senarai Penyumbang
Indeks

Weight0.292 kg
Dimensions23 × 15.5 × 1 cm
Author(s)

, , , , , , , , , , , , , ,

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.