Sains dan Teknologi: Wahana Akal Budi Melayu

NAZRI MUSLIM adalah Profesor Madya di Pusat Citra Universiti dan Felo di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Berkepakaran dalam bidang Kajian Etnik, Sosiologi Perlembagaan dan Pengurusan Kualiti.

ABDUL LATIF SAMIAN adalah Profesor di ATMA dan Felo Utama Bersekutu Institut HADHARI, UKM. Beliau berkepakaran dalam bidang Falsafah Sains Matematik dan Falsafah Bandingan.

Penerbit UKM (Cetakan pertama, 2018)
188 halaman

RM30.00

In stock

If you purchase this book you will earn 6 reward points!

Sains dan Teknologi: Wahana Akal Budi Melayu diterbitkan dengan tujuan menambah korpus ilmu dalam sains dan teknologi Melayu khususnya mengenai pencapaian, sumbangan sarjana, pengiktirafan dan pemikiran falsafah sains dan teknologi Alam Melayu dalam konteks akal budi Melayu. Akal budi Melayu merujuk kepada tingkah laku, pemikiran, cita rasa, nilai pengetahuan dan alam kerohanian masyarakat Melayu. Dengan perkataan lain, akal budi Melayu adalah niat, kepercayaan, perasaan, pemikiran dan tingkah laku orang Melayu yang dicetuskan dalam menangani pelbagai masalah.

Perbincangan dimulakan dengan memperkenalkan sains dan teknologi dalam naskhah lama, permasalahan utama sains dan teknologi Melayu, kedudukan bahasa Melayu dalam pendidikan sains dan teknologi, pemikiran sains dan teknologi serta zoologi dalam peribahasa. Selanjutnya dibincangkan mengenai peranan sains dan teknologi dalam alat muzik Melayu, kedudukan unsur sains dan seni bina dalam tafsir al-Quran.Turut dibahaskan mengenai pengaruh mazhab Shafi’e dalam sains dan teknologi di Alam Melayu.

Sains dan Teknologi: Wahana Akal Budi Melayu mengandungi dua puluh satu topik yang membicarakan tentang isu-isu sains dan teknologi di Alam Melayu sebagai satu wahana akal budi Melayu.

Bab pertama membincangkan mengenai penerokaan bidang sains dan teknologi dalam naskhah lama Alam Melayu yang terdapat di Malaysia dan Indonesia dan diikuti bab kedua iaitu sepuluh permasalahan dalam sains dan teknologi orang Melayu seperti pemikiran, peranan wanita dan sebagainya.

Bab ketiga pula membahaskan isu kedudukan bahasa Melayu dalam pendidikan sains dan teknologi dari aspek kesesuaian dan kerelevanan bahasa Melayu.

Bab keempat membincangkan mengenai pembangunan prototaip penglabelan kelas kata perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang menyerlahkan kebijakan orang Melayu dalam bidang teknologi maklumat.

Bab kelima membicarakan mengenai pemikiran sains dan teknologi orang Melayu dalam peribahasa seperti Gayam berkokok’, ‘hari nak siang’, ‘bagai semut menghimpunkan lemukut’ dan lain-lain lagi.

Bab keenam mengenai unsur-unsur Zoologi dalam peribahasa Melayu seperti penggunaan haiwan, serangga, ikan dan lain-lain lagi.

Bab ketujuh menyentuh tentang pengalaman di luar bilik darjah bagi pelajar dalam membuat kerja sosial di Zoo dan bagaimana mereka didedahkan tentang ilmu zoologi.

Bab kelapan menyentuh persoalan mengenai alat muzik tradisional orang Melayu yang kebanyakannya dibuat menggunakan bahan yang terdapat di persekitaran mereka yang membuktikan kebijakan orang Melayu dari aspek kraf tangan yang menggabungjalinkan juga aspek sains dan teknologi.

Bab kesembilan berkisar tentang perkembangan fotografi digital sebagai visual baru dalam penyelidikan sosial Alam Melayu.

Bab kesepuluh membincangkan kedudukan unsur sains dalam tafsir al-Quran di Malaysia dalam kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh Ulama di Alam Melayu seperti Tafsir Nur al-Ihsan, Tafsir al-Quran Juz Alif Lam Mim, Tafsir al-Quran al-Hakim Bahasa Melayu dan banyak lagi.

Bab kesebelas menyentuh persoalan mengenai pemikiran HAMKA mengenai seni bina menerusi Tafsir Al-Azhar seperti yang ditafsir oleh beliau antaranya dalam ayat an-Naba ayat 12-13, ayat 6, surah Qaf dan lain-lain lagi.

Pengakhiran iaitu bab kedua belas mengenai pengaruh mazhab Syafi’i terhadap fatwa mengenai bedah siasat mayat dalam kalangan masyarakat Melayu di Malaysia yang menjadikan mazhab ini sebagai mazhab rasmi dan termaktub dalam undang-undang.

Weight 0.292 kg
Dimensions 23 × 15.5 × 1 cm
Edition

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sains dan Teknologi: Wahana Akal Budi Melayu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *