Gaya Dewan (Edisi Ketiga)

Terbitan khas Karyawan Dewan Bahasa dan Pustaka
Edisi Ketiga Cetakan Keempat, 2022
324 halaman termasuk Bibliografi dan Indeks

RM50.00

In stock

If you purchase this book you will earn 10 reward points!
ISBN: 9789836247636 Product ID: 31595 Category: Sub-subjects: , ,

Gaya Dewan (Edisi Ketiga) merupakan usaha mewajahkan citra DBP sebagai sebuah penerbit besar di negara ini dan menjadi panduan dan rujukan utama para editor dan semua karyawan yang terlibat dalam industri penerbitan. Sesungguhnya, kecemerlangan dalam industri perbukuan terpancar daripada hasil dan acuan yang telah disediakan oleh sesebuah penerbit untuk dijadikan ikutan dan panduan. Sebagai bahan rujukan yang luas khalayak penggunanya, buku Gaya Dewan telah dikemas kini dari semasa ke semasa untuk memenuhi cita-cita dan matlamat ini.

Menerusi Gaya Dewan edisi ketiga, dengan beberapa tambahan dan penyesuaian dari segi isi dan persembahan akan dapat dimanfaatkan oleh semua editor, penterjemah, penulis, pereka bentuk, pengatur huruf, pembaca pruf, dan profesional yang terlibat dalam bidang penerbitan. Sebagai sebuah penerbit buku dalam bahasa Melayu yang terbesar dan terkemuka di negara ini sudah sampailah masanya Malaysia menerbitkan buku yang mempunyai identiti yang tersendiri. Ini bermakna aspek fizikal buku kita daripada saiz buku, reka bentuk kulit, reka letak bahan teks, tatabahasa, ejaan, tanda baca, simbol, singkatan, istilah, dan reka letak ilustrasi, peta, jadual, dan sebagainya hinggalah kepada menyusun bahan dokumentasi seperti nota, bibliografi, indeks, dan sebagainya mestilah seragam.

Senarai Rajah
Senarai Jadual
Penyumbang Edisi Ketiga
Penyumbang Edisi Kedua
Penyumbang Edisi Pertama
Epigraf
Kata Pengantar Edisi Ketiga
Kata Pengantar Edisi Kedua
Kata Pengantar Edisi Pertama
Pendahuluan Edisi Ketiga
Pendahuluan Edisi Kedua
Pendahuluan Edisi Pertama

BAHAGIAN I

BAHAGIAN-BAHAGIAN BUKU
1. Kulit
2. Bahan Awalan
3. Bahan Teks
4. Bahan Akhiran

BAHAGIAN II

PENYUNTINGAN
5. Tatabahasa
6. Tanda Baca
7. Huruf Besar dan Huruf Condong
8. Penomboran
9. Singkatan dan Akronim
10. Karya Undang-Undang
11. Karya Sastera

BAHAGIAN III

PIAWAIAN TEKNIKAL
12. Tatanama dan Penamaan Sains
13. Simbol Teknikal
14. Rumus dan Persamaan
15. Transliterasi Huruf Arab-Rumi

BAHAGIAN IV

DOKUMENTASI
16. Penunjuk Rujukan di dalam Teks
17. Nota
18. Petikan
19. Bibliografi
20. Indeks

BAHAGIAN V

REKA BENTUK
21. Reka Bentuk

Lampiran 1Penyediaan Manuskrip
Lampiran 2Senarai Semakan untuk Penulis
Lampiran 3Nama Negara dan Ibu Kota
Lampiran 4Abjad Greek
Lampiran 5Nombor Arab
Lampiran 6Nombor Roman
Lampiran 7Senarai Surah
Lampiran 8Tanda Panah
Lampiran 9Senarai Tanda dan Simbol
Lampiran 10Jadual Berkala Unsur
Lampiran 11 Jadual Penukaran Serentak
Lampiran 12 Berat, Ukuran dan Timbangan
Lampiran 13 Waktu Dunia
Lampiran 14Prosedur Kerja Pruf
Lampiran 15Tanda Pruf
Lampiran 16Percetakan
Lampiran 17Saiz Kertas
Lampiran 18Bahagian-bahagian Huruf
Lampiran 19Anatomi Buku
Lampiran 20Bahagian-bahagian Halaman Buku
Lampiran 21Jadual Penjenisan Ukuran Teks dan Jidar Pelbagai Terbitan DBP
Lampiran 22Format Buku DBP
Lampiran 23Reka Letak Bahagian-bahagian Buku
Bibliografi
Indeks

Weight0.767 kg
Dimensions24.6 × 17 × 2.5 cm
Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.