Pengantar Kaunseling

Penulisan bersama MUHD. MANSUR ABDULLAH dan SITI NORDINAR MOHD. TAMIN

DBP (Edisi Kedua Cetakan Pertama, 2010)
521 halaman termasuk Bibliografi dan Indeks

RM45.00

In stock

ISBN: 9789834605629 Product ID: 528 Subject: Sub-subjects: ,

Pengantar Kaunseling mengutarakan kaunseling dari segi teorinya, dan juga membantu para pembaca dan pengguna tentang proses dan aplikasinya sekali. Memandangkan perkembangan perkhidmatan kaunseling begitu pesat di negara kita, maka kami berusaha menampung kekosongan maklumat dan ilmu pengetahuan dalam bidang tersebut. Kebetulan, tidak banyak bahasa bacaan dalam bidang ini terdapat dalam bahasa Melayu. Di Malaysia, langkah positif pihak kerajaan memperkenalkan perkhidmatan ini di sekolah menengah, bermula dengan terbitnya Pekeliling 3/37 pada tahun 1967 yang meminta semua sekolah menengah melantik “Guru Kerjaya”. Guru-guru tersebut diberikan kelonggaran waktu mengajar hanya 25 waktu seminggu dan dilepaskan pula daripada tanggungjawab tentang sebarang kegiatan luar dan kokurikulum di sekolahnya.

Kementerian Pelajaran dengan serba kekurangannya itu hanya mampu melaksanakan aktiviti dalam “Perkhidmatan Bimbingan”, walaupun dalam beberapa hal aspek-aspek kaunseling dilibatkan sama. Oleh itu, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling lebih menitikberatkan kepada bimbingan kerjaya dan pelajaran sematamata. Untuk melaksanakan perkhidmatan bimbingan kerjaya di sekolah, kursus pendedahan selama seminggu diberikan kepada guru yang ditugaskan menjalankan perkhidmatan ini di sekolah masing-masing.

Matlamat bimbingan dan kaunseling adalah untuk membimbing orang yang mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling itu ke arah kegiatan yang lebih produktif dan mendapat kepuasan dalam dirinya yang lebih besar. Jika dilihat bimbingan itu sendiri bermaksud bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk membuat pilihan yang sesuai atau untuk membuat penyesuaian dalam kehidupannya. Kebolehan ini tidak boleh diwarisi tetapi boleh diperkembangkan. Jadi, matlamat asas bimbingan adalah untuk mengembangkan diri setiap individu hingga ke satu tahap kebolehan dan kemahiran untuk mengatasi masalah sendiri dan membuat penyesuaian pada dirinya sendiri.

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri dan juga terhadap sesuatu di persekitarannya. Bimbingan ini bolehlah dianggap sebagai satu proses ikhtisas yang tersusun dan sistematik untuk membantu individu melalui cara pendidikan dan pentafsiran. Bimbingan juga bertujuan untuk mendapatkan kefahaman yang lebih baik tentang watak-watak dan bakat individu itu supaya dapat disesuaikan dengan keperluan masyarakat dengan lebih berkesan dan bersesuaian pula dengan nilai dan moral.

Sementara kaunseling pula membawa maksud sebagai satu perhubungan interpersonal yang digunakan oleh kaunselor membantu individu secara keseluruhan untuk menyesuaikan diri dengan lebih berkesan terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap persekitarannya. Kaunseling bukan sahaja menolong kliennya sama ada untuk menyesuaikan dirinya dengan masyarakat semata-mata, malah kaunseling sebenarnya merupakan proses menolong klien untuk memahami dirinya dan juga dunia sekitarnya. Dengan ini, klien dapatlah menggunakan potensi yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Kaunseling juga dianggap sebagai satu perhubungan bersemuka antara seorang dengan seorang yang lain, apabila seorang klien meminta bantuan, mengadakan hubungan yang berkesan bersama-sama dengan kaunselornya. Hubungan mereka ini bercirikan saling hormat-menghormati, penerimaan terhadap klien yang menyeluruh dan tulen serta ditumpukan kepada keperluan, masalah dan perasaan klien. Hubungan ini menggalakkan kebebasan dan melahirkan perasaan kliennya. Hal ini menggalakkan perkembangan dan perubahan dalam diri klien sehingga dia berfungsi dengan lebih bebas dan sempurna. Perkhidmatan kaunseling merupakan perkhidmatan profesional dan memerlukan kaunselor yang memiliki kemahiran dan sikap yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Senarai Rajah
Senarai Jadual
Prakata
Pendahuluan

BAHAGIAN SATU: WARISAN YANG LEPAS

1. Kaunseling Mengikut Kehendak Manusia
2. Kehidupan Masa Lalu Orang Melayu
3. Ancaman Budaya Moden dalam Kehidupan Orang Melayu
4. Perubahan yang Mendadak

BAHAGIAN DUA: KEPERLUAN KAUNSELING KEPADA MANUSIA

5. Bimbingan dan Kaunseling: Perkhidmatan Menolong
6. Mengapa Kaunseling dan Bimbingan Diperlukan
7. Bimbingan dan Kaunseling Selaras dengan Kehendak Islam
8. Individu Memerlukan Kelompoknya Sendiri

BAHAGIAN TIGA: BIMBINGAN DAN KAUNSELING

9. Bimbingan dan Kaunseling dari Kaca Mata Barat
10. Falsafah dalam Bimbingan dan Kaunseling
11. Matlamat Kaunseling
12. Kaunseling Profesional

BAHAGIAN EMPAT: SIAPA KAUNSELOR?

13. Siapa Kaunselor?
14. Persepsi terhadap Nilai Seorang Kaunselor
15. Sifat Kaunselor yang Berkesan
16. Fungsi dan Peranan Kaunselor
17. Profesional Seorang Kaunselor

BAHAGIAN LIMA: PROSES DALAM KAUNSELING

18. Pandangan terhadap Proses Kaunseling
19. Proses Kaunseling
20. Langkah dalam Proses Kaunseling
21. Strategi dalam Proses Kaunseling
22. Kaedah dalam Kaunseling

BAHAGIAN ENAM: KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING

23. Kemahiran Mendengar
24. Empati: Memahami Emosi dan Kaunseling
25. Membuat Refleksi
26. Penjelasan dan Memparafrasa
27. Menyoal dan Konfrontasi
28. Merumus, Menggulung dan Penggunaan Sepi Sejenak

BAHAGIAN TUJUH: TEORI DAN PENDEKATAN DALAM KAUNSELING

29. Pembinaan Teori Kaunseling
30. Pendekatan Tanggapan Fenomena
31. Pendekatan Kewujudan
32. Pendekatan Psikoanalitik
33. Pendekatan Rasional
34. Pendekatan Modifikasi Tingkah Laku
35. Pendekatan Psikososial

BAHAGIAN LAPAN: PERKHIDMATAN KAUNSELING DI INSTITUSI PENDIDIKAN

36. Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Rendah
37. Perkhidmatan Kaunseling di Sekolah Menengah Rendah
38. Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Menengah
39. Perkhidmatan Kaunseling di Pusat Pengajian Tinggi

BAHAGIAN SEMBILAN: AMALAN KAUNSELING DI LUAR

40. Kaunseling Keluarga dan Perkahwinan
41. Perkhidmatan Kaunseling dalam Komuniti
42. Kaunseling Warga Emas
43. Outreach dalam Kaunseling
44. Kaunseling Penagihan

Bibliografi
Indeks

Weight0.695 kg
Dimensions21.5 × 14 × 3 cm
Author(s)

,

Format

Class

Language

Publisher

Year Published

5.0
Based on 1 review
5 star
100
100%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%
  1. Anonymous (store manager)

    (0) (0)

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.