Baytul Hikma

Showing all 5 results

All available book titles published by Baytul Hikma. For library and agency acquisition, email us to supply@kawahbuku.com.

 • Ajā'ibul Hind: Kisah-kisah Ajaib di Daratan dan Lautan Hindi

  ‘Ajā’ibul Hind: Kisah-kisah Ajaib di Daratan dan Lautan Hindi

  , , RM50.00
 • Bustānus Salāṭīn, Bab Ketujuh Fasal Ketiga: Pada Menyatakan Ilmu Tashrīḥ dan Ilmu Ṭibb

  Bustānus Salāṭīn, Bab Ketujuh Fasal Ketiga: Pada Menyatakan Ilmu Tashrīḥ dan Ilmu Ṭibb

  , RM40.00
 • Perubatan Melayu Berdasarkan Manuskrip Kitab Tibb Melayu

  Perubatan Melayu Berdasarkan Manuskrip Kitab Tibb Melayu

  , RM40.00
 • Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu

  Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu

  , RM40.00
 • Rihlatus Sirafi: Catatan Pengembaraan di Alam Melayu, China, India dan Afrika

  Riḥlatus Sīrāfī: Catatan Pengembaraan di Alam Melayu, China, India dan Afrika

  , , , RM50.00