Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu

NORNIZAM NGADENI adalah Pengamal Perubatan Melayu, Pengubatan Islam dan Perubatan China (Akupuntur) hampir 21 tahun sejak tahun 1996.

Baytul Hikma (Cetakan Ketujuh, 2018)
167 halaman termasuk Bibliografi

RM40.00

In stock

Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu merupakan bacaan pengantar yang menyeluruh mengenai Perubatan Melayu meliputi sejarah awalnya, falsafah dan prinsip asas, adab dan etika amalan, struktur dan bidang amalan atau modaliti Perubatan Melayu. Suatu aspek yang penting dalam karya ini ialah dengan memberikan maklumat serta sandaran yang tepat kepada sumber-sumber asas daripada al-Quran dan al-Hadis kerana memang pada prinsip dasarnya ilmu dan amalan Perubatan Melayu adalah al-Quran dan al-Hadis selain sumber-sumber lain sesuai dengan hukum dan lunas-lunas pengajaran Islam. Aspek ini amat penting terutama dalam menetapkan Ilmu dan Amalan Perubatan Melayu berlainan dari konsep perbomohan Melayu, walaupun perbomohan merupakan salah satu cara, kaedah atau pendekatan dalam amalan Perubatan Tradisional Melayu.

Falsafah Perubatan Melayu adalah berusaha untuk menghasilkan dan memelihara kesihatan tubuh badan manusia secara menyeluruh daripada penyakit Rohaniahnya dan Jasmaniahnya agar memperolehi keseimbangan aql, nafs dan jasmani, supaya menjadi insan yang sihat pada zat, sifat dan af’alnya untuk melakukan pengabdian diri secara ikhlas kepada Allah. Kejadian An-Nafs juga diletakkan unsur mahmudah (terpuji) dan mazmumah (tercela) supaya manusia berjuang atau bermujahadah di dalam diri sendiri.

Kejadian manusia terdiri daripada dua unsur: (i) Unsur Roh, dan (ii) Unsur Jasad. Roh pula terbahagi kepada tiga bahagian: (i) Ruh Al-Idhofi, (ii) Ruh Al-‘Aql, dan (iii) Ruh Al-Nafs. Aqal pula terbahagi kepada dua keadaan: (i) Keadaan dipimpin (petunjuk Allah), dan (ii) Keadaan tidak mendapat pimpinan Allah

Nafs (juga di panggil jiwa) pula terbahagi kepada tujuh maqamat atau tingkatan: (i) Nafsu Kamilah (tingkatan tertinggi), (ii) Nafsu Mardiah, (iii) Nafsu Radiah, (iv) Nafsu Mutmainnah, (v) Nafsu Mulhamah, (vi) Nafsu Lawwamah, dan (vii) Nafsu Ammarah (tingkatan terendah).

Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu merupakan satu permulaan sebagai pencetus kepada pengamal-pengamal Perubatan Melayu untuk melakukan penambahbaikan dan pengkajian yang lebih mendalam dan sistematik. Bidang amalan Perubatan Melayu sudah berada di arus perdana, sambutan masyarakat majmuk di Malaysia juga sangat menggalakkan.

Secara amnya Perubatan Melayu adalah suatu sistem pengurusan kesihatan, agar tubuh badan manusia terhindar dari penyakit dan sentiasa menjaga dan memelihara kesihatan. Perubatan Melayu menekankan aspek kesihatan roh dan jasad. Kesihatan bermula dari unsur roh, roh yang berpenyakit perlu dirawat dan dengan roh yang sihat akan menghasilkan jasad yang sihat. Mencegah penyakit adalah lebih baik dari merawatnya. Menguruskan penyakit atau pesakit memerlukan perbelanjaan yang sangat besar. Sihat yang sebenar adalah tanpa ubat. Kemajuan sesuatu tamadun bangsa adalah bila tiada penyakit dan orang yang sakit.

PENGHARGAAN
KATA PENGANTAR I
KATA PENGANTAR II
KATA PENGANTAR III
KATA PENGANTAR IV
MUQADDIMAH

BAB 1 SEJARAH BANGSA MELAYU

Fasal 1: Teori Yunnan
Fasal 2: Teori Nusantara
Fasal 3: Teori Benua Sunda
Fasal 4: Melayu Proto Dan Benua Sunda
Fasal 5: Teori “Out of Sundaland”
Fasal 6: Kitab Sulalatus Salatin
Fasal 7: Artikel atau Perkara 160(2) Perlembagaan Persekutuan
Fasal 8: Sejarah Kerajaan Melayu Jambi
Fasal 9 : Asal Usul Melayu
Fasal 10: Paramewara dan Kesultanan Melayu Melaka

BAB 2 SEJARAH PERUBATAN MELAYU

Fasal 1: Kepercayaan Animisme dalam Masyarakat Melayu
Fasal 2: Pengaruh Hindu dari India dalam Masyarakat Melayu
Fasal 3: Pengaruh Agama Buddha dalam masyarakat Melayu
Fasal 4: Kedatangan Agama Islam dan Penerimaan Masyarakat Melayu
Fasal 5: Perubahan dan Pemantapan Aliran Greek-Arab-Melayu
Fasal 6: Penaklukan dan Penjajahan Portugis, Belanda dan British

BAB 3 FALSAFAH DAN PRINSIP ASAS PERUBATAN MELAYU

Fasal 1: Delinisi Falsafah dan Prinsip Asas
Fasal 2: Falsafah Perubatan Melayu
Fasal 3: Asal Usul Kejadian Tubuh Manusia
Fasal 4: Al-Ruh (Roh)
Fasal 5: Al-Ruh Al-Idhofi
Fasal 6: Al-Ruh Al-‘Aql (Akal)
Fasal 7: Al-Ruh Al-Nafs (Nafsu ataujiwa)
Fasal 8: Tingkatan atau Maqamat Nafs
Fasal 9: Pengertian Syariat, Tarekat, Hakikat dan Makrifat

BAB 4 PRINSIP DAN ADAB PENGAMAL PERUBATAN MELAYU

Fasal 1: Prinsip-Prinsip Asas Seorang Tabib (Perawat)
Fasal 2: Pegangan Diri Seorang Pengamal Perubatan Melayu
Fasal 3: Syarat dan Persiapan Diri Seorang Tabib
Fasal 4: Amalan atau Wazifah Pengamal Perubatan Melayu

BAB 5 STRUKTUR PERUBATAN MELAYU

Fasal 1: Perubatan Melayu Teoretikal
Fasal 2: Perubatan Melayu Praktikal
Fasal 3: Dehnisi Tibb Menurut Ibnu Sina
Fasal 4: Kaedah Pengesanan Penyakit atau Diagnosis dalam Perubatan Melayu
Fasal 5: Penentuan atau Justifikasi Rawatan

BAB 6 BIDANG AMALAN ATAU MODALITI DALAM PERUBATAN TRADISIONAL MELAYU

Fasal 1: Rawatan Kerohanian
Fasal 2: Terapi Mandian
Fasal 3: Rawatan dengan Herba
Fasal 4: Rawatan dengan Urutan Badan
Fasal 5: Rawatan dan Penjagaan Ibu Selepas Bersalin
Fasal 6: Rawatan Otot dan Pembetulan Tulang
Fasal 7: Terapi Senaman dan Nafas
Fasal 8: Rawatan dengan Bekam
Fasal 9: Rawatan Resdung
Fasal 10: Rawatan Kayap
Fasal 11: Rawatan Barah

PENUTUP
BIBLIOGRAFI
BIODATA PENULIS

Weight0.31 kg
Dimensions21 × 14.5 × 1.3 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.