dialects

 • Bahasa di Selat Makassar dan Samudera Pasifik

  Bahasa di Selat Makassar dan Samudera Pasifik

  , RM35.00
 • Susur Galur Bahasa Melayu

  Susur Galur Bahasa Melayu

  , RM50.00
 • Dialek Geografi Melayu Patani: Varian Waeng

  Dialek Geografi Melayu Patani: Varian Waeng

  , RM30.00
 • Bahasa Melayu Urak Lawoi' Pulau Adang, Thailand

  Bahasa Melayu Urak Lawoi’ Pulau Adang, Thailand

  , , , RM20.00
 • Glosari Dialek Terengganu
  Out of stock

  Glosari Dialek Terengganu

  , RM30.00
 • Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk

  Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk

  , RM20.00
 • Dialek Melayu Sarawak

  Dialek Melayu Sarawak

  , RM20.00
 • Bibliografi Dialek Melayu di Pulau Sumatera

  Bibliografi Dialek Melayu di Pulau Sumatera

  , , RM30.00
 • Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah

  Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah

  , , RM25.00
 • Bibliografi Dialek Melayu Semenanjung Tanah Melayu

  Bibliografi Dialek Melayu Semenanjung Tanah Melayu

  , RM20.00
 • Dialek Negeri Sembilan: Sikap, Kefahaman, dan Jati Diri

  Dialek Negeri Sembilan: Sikap, Kefahaman, dan Jati Diri

  , , RM30.00
 • Bibliografi Dialek Melayu di Indonesia Timur

  Bibliografi Dialek Melayu di Indonesia Timur

  , RM15.00
 • Kata Sapaan Bahasa Minangkabau: Cerminan Adat dan Sistem Sosial

  Kata Sapaan Bahasa Minangkabau: Cerminan Adat dan Sistem Sosial

  , , RM42.00
 • Fosil Dialek Melayu Hulu Pahang
  Out of stock

  Fosil Dialek Melayu Hulu Pahang

  , RM35.00