2008

 • Malaya: 500 Early Postcards
  Out of stock

  Malaya: 500 Early Postcards

  RM85.00
 • Kamus Thai-Melayu Dewan
  Out of stock

  Kamus Thai-Melayu Dewan

  RM45.00
 • Leksikologi dan Leksikografi Melayu

  Leksikologi dan Leksikografi Melayu

  , RM86.00
 • Ibrahim: Pahlawan Melayu

  Ibrahim: Pahlawan Melayu

  RM150.00
 • Sun Yat Sen in Penang

  Sun Yat Sen in Penang

  RM30.00
 • Sulalat-us-Salatin (Sejarah Melayu): Cerakinan Sejarah, Budaya dan Bahasa
  Out of stock

  Sulalat-us-Salatin (Sejarah Melayu): Cerakinan Sejarah, Budaya dan Bahasa

  , , , RM33.00
 • Penyakit Tropika di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, 1896-1914
  Out of stock

  Penyakit Tropika di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, 1896-1914

  , , , RM44.00
 • The Malays in Australia: Language, Culture, Religion
  Out of stock

  The Malays in Australia: Language, Culture, Religion

  , RM35.00
 • Linguistik Bandingan Bahasa Bidayuhik

  Linguistik Bandingan Bahasa Bidayuhik

  , , RM30.00
 • Seni Silat Melayu: Sejarah Perkembangan dan Budaya
  Out of stock

  Seni Silat Melayu: Sejarah Perkembangan dan Budaya

  , RM48.00
 • New Perspectives on the Japanese Occupation of Malaya and Singapore, 1941-45

  New Perspectives on the Japanese Occupation of Malaya and Singapore, 1941-45

  , , , RM85.00
 • Contested Space Revisited: George Town, Penang, Before and After UNESCO World Heritage Listing

  Contested Space Revisited: George Town, Penang, Before and After UNESCO World Heritage Listing

  , RM80.00
 • Kasih Bonda: Kampung Paya Kami

  Kasih Bonda: Kampung Paya Kami

  , RM30.00
 • Bendera di Atas Bukit
  Out of stock

  Bendera di atas Bukit

  , RM25.00
 • Setitik Darah di Bilik Bundar

  Setitik Darah di Bilik Bundar

  , RM17.00
 • Identiti India di Malaysia

  Identiti India di Malaysia

  , RM30.00
 • Bustan al-Salatin: A Malay Mirror for Rulers

  Bustan al-Salatin: A Malay Mirror for Rulers

  , , , RM50.00
 • Undang-undang Kesultanan Melayu dalam Perbandingan

  Undang-Undang Kesultanan Melayu dalam Perbandingan

  , , , RM100.00
 • Ensiklopedia Bahasa Melayu
  Out of stock

  Ensiklopedia Bahasa Melayu

  RM80.00
 • Pantun Peranakan Baba: Mutiara Gemilang Negeri-Negeri Selat

  Pantun Peranakan Baba: Mutiara Gemilang Negeri-Negeri Selat

  , , , RM30.00
 • Lagu-Lagu Salanda dan Cerita Lain Tentang Sulu

  Lagu-Lagu Salanda dan Cerita Lain Tentang Sulu

  RM30.00
 • Pakai Patut Melayu

  Pakai Patut Melayu

  , RM25.00
 • The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World
  Out of stock

  The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World

  , , RM45.00
 • Malaysia: Fifty Years of Diplomacy 1957-2007
  Out of stock

  Malaysia: Fifty Years of Diplomacy 1957-2007

  , , RM150.00
 • Jejak-Jejak di Pantai Zaman

  Jejak-Jejak di Pantai Zaman

  , , RM35.00
 • The Malays
  Out of stock

  The Malays: Their Problems and Future

  , RM39.00
 • Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula
  Out of stock

  Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula

  , , , RM65.00
 • Weltanschauung: Suatu Perjalanan Kreatif

  Weltanschauung: Suatu Perjalanan Kreatif

  , , RM45.00
 • Pemikiran Hamka

  Pemikiran Hamka

  , , RM25.00
 • Kalung Bunga Za'ba
  Out of stock

  Kalung Bunga

  RM25.00