Malay language

Showing all 34 results

 • Mencari Makna Diri Melayu: Renungan Untuk Bangsaku
  Out of stock

  Mencari Makna Diri Melayu: Renungan Untuk Bangsaku

  , , RM10.00
 • Daftar Kata Bahasa Melayu-Bahasa Kedayan

  Daftar Kata Bahasa Melayu-Bahasa Kedayan

  , RM28.00
 • Bahasa Melayu Urak Lawoi' Pulau Adang, Thailand

  Bahasa Melayu Urak Lawoi’ Pulau Adang, Thailand

  , , , RM20.00
 • Asas Ilmu Perkamusan Melayu

  Asas Ilmu Perkamusan Melayu

  , , RM30.00
 • Kamus Idris al-Marbawi: Sumbangan dan Peranannya dalam Leksikografi Arab-Melayu

  Kamus Idris al-Marbawi: Sumbangan dan Peranannya dalam Leksikografi Arab-Melayu

  , , , RM15.00
 • Glosari Dialek Terengganu

  Glosari Dialek Terengganu

  , RM30.00
 • Ceritera Bahasa

  Ceritera Bahasa

  , RM20.00
 • Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan

  Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan

  , RM25.00
 • Teori Asas Nahu
  Out of stock

  Teori Asas Nahu

  , RM35.00
 • Nahu Bahasa Melayu Abad Ke-17

  Nahu Bahasa Melayu Abad Ke-17

  , RM35.00
 • Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk

  Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk

  , RM20.00
 • Dialek Melayu Sarawak

  Dialek Melayu Sarawak

  , RM20.00
 • Nahu Melayu Mutakhir

  Nahu Melayu Mutakhir

  , RM40.00
 • Bibliografi Dialek Melayu di Pulau Sumatera

  Bibliografi Dialek Melayu di Pulau Sumatera

  , , RM30.00
 • Kamus Dewan Perdana

  Kamus Dewan Perdana

  RM200.00
 • Ejaan Rumi Sepanjang Zaman

  Ejaan Rumi Sepanjang Zaman

  , , RM55.00
 • Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu

  Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu

  , , RM45.00
 • Kamus Thai-Melayu Dewan
  Out of stock

  Kamus Thai-Melayu Dewan

  RM45.00
 • Encyclopedia of Malay Language and Linguistics

  Encyclopedia of Malay Language and Linguistics

  RM150.00
 • Rekonstruksi Kata dalam Bahasa Melayu Induk

  Rekonstruksi Kata dalam Bahasa Melayu Induk

  , RM20.00
 • Wacana Teks Genre: Teori dan Kaedah

  Wacana Teks Genre: Teori dan Kaedah

  , , RM35.00
 • Teori dan Kaedah Nahu: Sejarah Pertumbuhan Aliran Pemikiran

  Teori dan Kaedah Nahu: Sejarah Pertumbuhan Aliran Pemikiran

  , RM30.00
 • Bahasa Melayu di Samudera: Benih yang Baik Menjadi Pulau

  Bahasa Melayu di Samudera: Benih yang Baik Menjadi Pulau

  , , , RM45.00
 • Carik-Carik Bulu Ayam: Kisah Runding Bahasa Dunia Melayu

  Carik-Carik Bulu Ayam: Kisah Runding Bahasa Dunia Melayu

  , , , RM45.00
 • Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah

  Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah

  , , RM25.00
 • Leksikologi dan Leksikografi Melayu

  Leksikologi dan Leksikografi Melayu

  , RM86.00
 • Kamus Perancis-Melayu Dewan / Dictionnaire français-malais

  Kamus Perancis-Melayu Dewan / Dictionnaire français-malais

  RM50.00
 • Buku Katan (Kamus Melayu)

  Buku Katan (Kamus Melayu)

  , , RM75.00
 • Bibliografi Dialek Melayu Semenanjung Tanah Melayu

  Bibliografi Dialek Melayu Semenanjung Tanah Melayu

  , RM20.00
 • Bahasa Melayu di Daratan Asia Tenggara: Pendekatan Sejarah dan Geolinguistik

  Bahasa Melayu di Daratan Asia Tenggara: Pendekatan Sejarah dan Geolinguistik

  , RM26.00
 • Bibliografi Dialek Melayu di Indonesia Timur

  Bibliografi Dialek Melayu di Indonesia Timur

  , RM15.00
 • Penggunaan Bahasa Melayu dalam Naskhah Melayu Patani

  Penggunaan Bahasa Melayu dalam Naskhah Melayu Patani

  , , , RM35.00
 • Unsur Etnosains Malayonesia dalam Bahasa Melayu Sejak Abad ke-5 Masihi

  Unsur Etnosains Malayonesia dalam Bahasa Melayu Sejak Abad ke-5 Masihi

  , , RM85.00
 • Mukadimah Ilmu Etimologi

  Mukadimah Ilmu Etimologi

  , RM40.00