Archaeology, Art, and Architecture

 • Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara

  Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara

  , , RM55.00
 • Lagu Dodoi Melayu Patani

  Lagu Dodoi Melayu Patani

  , , RM25.00
 • Pengarahan dan Sinematografi P. Ramlee dan Hussein Haniff
  Out of stock

  Pengarahan dan Sinematografi P. Ramlee dan Hussein Haniff

  , RM25.00
 • Prasejarah dan Protosejarah Tanah Melayu
  Out of stock

  Prasejarah dan Protosejarah Tanah Melayu

  , , , RM60.00
 • Taman Saujana: Dance, Drama, Music and Magic in Malaya Long and Not-So-Long-Ago

  Taman Saujana: Dance, Drama, Music and Magic in Malaya Long and Not-So-Long-Ago

  , , RM60.00
 • Mubin Sheppard: Pioneering Works in Architectural Conservation in Malaysia

  Mubin Sheppard: Pioneering Works in Architectural Conservation in Malaysia

  , RM70.00
 • Pakai Patut Melayu

  Pakai Patut Melayu

  , RM25.00
 • The Origin of the Malay Sha'ir

  The Origin of the Malay Sha’ir

  , , , , RM38.00
 • Adat Melayu Serumpun
  Out of stock

  Adat Melayu Serumpun

  , , , RM38.00
 • Bomoh-Poyang: Traditional Medicine and Ceremonial Art of the Aborigines of Malaysia
  Out of stock

  Bomoh-Poyang: Traditional Medicine and Ceremonial Art of the Aborigines of Malaysia

  , , , , RM160.00RM250.00
 • Lost Times and Untold Tales
  Out of stock

  Lost Times and Untold Tales from the Malay World

  , , , RM49.00
 • Museums, History and Culture in Malaysia

  Museums, History and Culture in Malaysia

  , RM85.00
 • Buku ini diterbitkan atas kesedaran untuk menyemarakkan lagi diskusi ilmiah mengenai teknologi di Alam Melayu. Perbincangan tentang teknologi Melayu, kepintaran dan kepandaian Melayu berteknologi merujuk kepada tukang atau pandai. Istilah tukang merupakan istilah umum untuk ahli teknologi Melayu. Seseorang tukang ialah orang yang mahir atau pandai membuat sesuatu barang. Oleh itu, perbincangan tentang teknologi Melayu ialah perbincangan mengenai tukang dan pertukangan. Pada masa yang sama, pengaruh Islam tergambar dalam perkembangan teknologi Melayu. Bukti paling mudah ialah dengan melihat motif ukiran yang ada di rumah Melayu lama dan juga motif pada pakaian. Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa teknologi amat diperlukan untuk maju dalam kehidupan pada masa kini dan akan datang. Bangsa Melayu khususnya perlu mengubah cara berfikir terhadap konsep ilmu teknologi kerana ia adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam. Justeru, penguasaan terhadap ilmu teknologi adalah suatu kefardhuan bagi umat Islam khususnya bangsa Melayu supaya umat Islam menjadi umat contoh dan teladan serta pemimpin kepada umat lain di dunia. Penguasaan terhadap ilmu teknologi juga dapat menjadikan Melayu bangsa yang bermaruah, dihormati, mampu berdikari dan berdaya saing dalam semua bidang, maka, antara kandungan penting dalam buku ini ialah berkaitan dengan sejarah dan falsafah teknologi di Alam Melayu yang meliputi seni bina, kraf tangan, tekstil, peralatan muzik dan pemikiran tokoh. Diharap buku ini mampu memperkembangkan satu lagi korpus ilmu mengenai teknologi di Alam Melayu.

  Teknologi di Alam Melayu

  , , RM45.00
 • Asas Kebudayaan dan Kesenian Melayu

  Asas Kebudayaan dan Kesenian Melayu

  , RM35.00
 • The Golden Khersonese: Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula before A.D. 1500

  The Golden Khersonese: Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula before A.D. 1500

  , RM65.00
 • Pensejarahan Kedah Tua: Satu Kritikan Sumber dan Tafsiran
  Out of stock

  Pensejarahan Kedah Tua: Satu Kritikan Sumber dan Tafsiran

  , , RM34.00
 • Keris Melayu Semenanjung

  Keris Melayu Semenanjung: Suatu Pengenalan

  RM52.00
 • Melayu Jawa

  Benang Sari Melayu-Jawa

  , , , RM35.00
 • Batu Bersurat Terengganu: Betulkah Apa yang Dibaca Selama Ini?

  Batu Bersurat Terengganu: Betulkah Apa yang Dibaca Selama Ini?

  , , , RM32.00
 • Rupa dan Gaya: Busana Melayu

  Rupa dan Gaya: Busana Melayu

  , RM250.00
 • Pakaian Cara Melayu
  Out of stock

  Pakaian Cara Melayu

  , RM50.00
 • Out of stock

  Kalendar, Masa dan Manusia

  RM13.00
 • Reka Bentuk Seni Bina Barat Kurun Ke-19: Wacana Moral

  Reka Bentuk Seni Bina Barat Kurun Ke-19: Wacana Moral

  , RM32.00
 • Perbandaran di Timur Tengah: Kesannya Terhadap Masyarakat Islam Abad I-III Hijrah

  Perbandaran di Timur Tengah: Kesannya Terhadap Masyarakat Islam Abad I-III Hijrah

  , RM20.00
 • Bukti Prasejarah di Malaysia

  Bukti Prasejarah di Malaysia

  RM50.00
 • Falsafah Kesusasteraan Dan Seni Halus Seyyed Hossein Nasr
  Out of stock

  Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus

  , , , RM20.00
 • Warisan Seni Bina Islam Tradisional Malaysia

  Warisan Seni Bina Islam Tradisional Malaysia

  , , RM100.00
 • Songket Malaysia

  Songket Malaysia

  , RM170.00
 • Bunga-Bungaan Malaysia
  Out of stock

  Bunga-Bungaan Malaysia

  RM140.00
 • Zaman Klasik di Nusantara: Tumpuan Kajian di Sumatera
  Out of stock

  Zaman Klasik di Nusantara: Tumpuan Kajian di Sumatera

  , , RM60.00