Malay Studies

 • Isu Kotemporari Bahasa Minoriti Bugis di Malaysia

  Isu Kotemporari Bahasa Minoriti Bugis di Malaysia

  , , RM25.00
 • Ajā'ibul Hind: Kisah-kisah Ajaib di Daratan dan Lautan Hindi

  ‘Ajā’ibul Hind: Kisah-kisah Ajaib di Daratan dan Lautan Hindi

  , , RM50.00
 • Malay Medical Manuscripts: Heritage From the Garden of Healing

  Malay Medical Manuscripts: Heritage From the Garden of Healing

  , , RM35.00
 • Ceritera Bahasa

  Ceritera Bahasa

  , RM20.00
 • Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan

  Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan

  , RM25.00
 • Teori Asas Nahu

  Teori Asas Nahu

  , RM35.00
 • Nahu Bahasa Melayu Abad Ke-17

  Nahu Bahasa Melayu Abad Ke-17

  , RM35.00
 • Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk

  Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk

  , RM20.00
 • Dialek Melayu Sarawak

  Dialek Melayu Sarawak

  , RM20.00
 • Bustānus Salāṭīn, Bab Ketujuh Fasal Ketiga: Pada Menyatakan Ilmu Tashrīḥ dan Ilmu Ṭibb

  Bustānus Salāṭīn, Bab Ketujuh Fasal Ketiga: Pada Menyatakan Ilmu Tashrīḥ dan Ilmu Ṭibb

  , RM40.00
 • Rahsia Kekayaan Melayu: Kitāb Keledar dan Ikhtiyār Pada Mencari dan Mengawal Kekayaan

  Rahsia Kekayaan Melayu: Kitāb Keledar dan Ikhtiyār Pada Mencari dan Mengawal Kekayaan

  , RM25.00
 • Perubatan Melayu Berdasarkan Manuskrip Kitab Tibb Melayu

  Perubatan Melayu Berdasarkan Manuskrip Kitab Tibb Melayu

  , RM40.00
 • Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu

  Falsafah dan Prinsip Asas Perubatan Melayu

  , RM40.00
 • Kitāb Perubatan Melayu: Rumah Ubat di Pulau Penyengat

  Kitāb Perubatan Melayu: Rumah Ubat di Pulau Penyengat

  , RM35.00
 • Kitāb Perubatan Melayu: Sari Segala Ubat, Ṭabīb Diraja Kesulṭānan Pontianak

  Kitāb Perubatan Melayu: Sari Segala Ubat, Ṭabīb Diraja Kesulṭānan Pontianak

  , RM45.00
 • Minda Melayu Global
  Out of stock

  Minda Melayu Global

  , , RM50.00
 • Falsafah Sejarah Syed Muhammad Naquib al-Attas: Analisis Teks Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu

  Falsafah Sejarah Syed Muhammad Naquib al-Attas: Analisis Teks Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu

  , , , RM20.00
 • Nahu Melayu Mutakhir
  Out of stock

  Nahu Melayu Mutakhir

  , RM40.00
 • Lukisan Terukur Rumah Tradisional Melayu

  Lukisan Terukur Rumah Tradisional Melayu

  , RM30.00
 • Interaksi Sosial dalam Penyampaian Cerita Rakyat Melayu

  Interaksi Sosial dalam Penyampaian Cerita Rakyat Melayu

  , , RM30.00
 • Bibliografi Dialek Melayu di Pulau Sumatera

  Bibliografi Dialek Melayu di Pulau Sumatera

  , , RM30.00
 • Ejaan Rumi Sepanjang Zaman

  Ejaan Rumi Sepanjang Zaman

  , , RM55.00
 • Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu

  Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu

  , , RM45.00
 • Kuih: From Apam to Wajik, a Pictorial Guide to Malay Desserts
  Out of stock

  Kuih: From Apam to Wajik, a Pictorial Guide to Malay Desserts

  , RM90.00
 • Warisan Seni Bina Johor

  Warisan Seni Bina Johor

  , RM40.00
 • Peribahasa Melayu: Pemeri Akal Budi
  Out of stock

  Peribahasa Melayu: Pemeri Akal Budi

  , , RM40.00
 • Rekonstruksi Kata dalam Bahasa Melayu Induk

  Rekonstruksi Kata dalam Bahasa Melayu Induk

  , RM20.00
 • Wacana Teks Genre: Teori dan Kaedah
  Out of stock

  Wacana Teks Genre: Teori dan Kaedah

  , , RM35.00
 • Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain hingga Tuanku Imam Bonjol

  Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain hingga Tuanku Imam Bonjol

  , , RM75.00
 • Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu (Jilid 14 Bil. 2)

  Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu (Jilid 14 Bil. 2)

  , , , , RM15.00