Malay Studies

Showing 421–480 of 489 results

 • Selections from the Selangor Journal
  Out of stock

  Selections from the Selangor Journal

  , , , RM90.00
 • From Inderapura to Darul Makmur: A Deconstructive History of Pahang
  Out of stock

  From Inderapura to Darul Makmur: A Deconstructive History of Pahang

  , RM40.00
 • Cam-Melayu Abad Ke-19: Pemberontakan dan Diaspora

  Cam-Melayu Abad Ke-19: Pemberontakan dan Diaspora

  , , RM36.00
 • Perniagaan Haji Di Pulau Pinang dan Dokumentasi Sultan Kedah
  Out of stock

  Perniagaan Haji di Pulau Pinang dan Dokumentasi Sultan Kedah

  , , , , RM120.00
 • Prince of Pirates: The Temenggongs and the Development of Johor and Singapore, 1784-1885
  Out of stock

  Prince of Pirates: The Temenggongs and the Development of Johor and Singapore, 1784-1885

  , , , RM85.00
 • Trade and Society in the Straits of Melaka

  Trade and Society in the Straits of Melaka: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830

  , , , , RM85.00
 • Other Malays

  Other Malays: Nationalism and Cosmopolitanism in the Modern Malay World

  , , , RM48.00
 • Lost Times and Untold Tales

  Lost Times and Untold Tales from the Malay World

  , , , RM49.00
 • Sejarah Naning: Tanah Berkeramat Penghulu Berdaulat

  Sejarah Naning: Tanah Berkeramat Penghulu Berdaulat

  , , RM40.00
 • Naning in Melaka: History, the Custom, Tribes and Clans, the War and Independence
  Out of stock

  Naning in Melaka: History, the Custom, Tribes and Clans, the War and Independence

  , , , RM195.00
 • Historical Fact And Fiction
  Out of stock

  Historical Fact and Fiction

  , , RM180.00
 • Palace, Political Party and Power: A Story of the Socio-Political Development of Malay Kingship
  Out of stock

  Palace, Political Party and Power: A Story of the Socio-Political Development of Malay Kingship

  , , , RM55.00
 • Etnosains dan Etnomatematik

  Etnosains dan Etnomatematik Alam Melayu

  , RM64.00
 • Sumbu Dunia Melayu

  Sumbu Dunia Melayu: Hubungan Keserumpunan Malaysia-Indonesia

  , , , , RM78.00
 • Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa

  Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa

  , RM42.00
 • Guru Melayu dan Politik di Kedah, 1940-1960
  Out of stock

  Guru Melayu dan Politik di Kedah, 1940-1960

  , , , RM46.00
 • Buku ini diterbitkan atas kesedaran untuk menyemarakkan lagi diskusi ilmiah mengenai teknologi di Alam Melayu. Perbincangan tentang teknologi Melayu, kepintaran dan kepandaian Melayu berteknologi merujuk kepada tukang atau pandai. Istilah tukang merupakan istilah umum untuk ahli teknologi Melayu. Seseorang tukang ialah orang yang mahir atau pandai membuat sesuatu barang. Oleh itu, perbincangan tentang teknologi Melayu ialah perbincangan mengenai tukang dan pertukangan. Pada masa yang sama, pengaruh Islam tergambar dalam perkembangan teknologi Melayu. Bukti paling mudah ialah dengan melihat motif ukiran yang ada di rumah Melayu lama dan juga motif pada pakaian. Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa teknologi amat diperlukan untuk maju dalam kehidupan pada masa kini dan akan datang. Bangsa Melayu khususnya perlu mengubah cara berfikir terhadap konsep ilmu teknologi kerana ia adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam. Justeru, penguasaan terhadap ilmu teknologi adalah suatu kefardhuan bagi umat Islam khususnya bangsa Melayu supaya umat Islam menjadi umat contoh dan teladan serta pemimpin kepada umat lain di dunia. Penguasaan terhadap ilmu teknologi juga dapat menjadikan Melayu bangsa yang bermaruah, dihormati, mampu berdikari dan berdaya saing dalam semua bidang, maka, antara kandungan penting dalam buku ini ialah berkaitan dengan sejarah dan falsafah teknologi di Alam Melayu yang meliputi seni bina, kraf tangan, tekstil, peralatan muzik dan pemikiran tokoh. Diharap buku ini mampu memperkembangkan satu lagi korpus ilmu mengenai teknologi di Alam Melayu.

  Teknologi di Alam Melayu

  , , RM45.00
 • The Golden Khersonese

  The Golden Khersonese

  , , RM65.00
 • Pensejarahan Kedah Tua: Satu Kritikan Sumber dan Tafsiran
  Out of stock

  Pensejarahan Kedah Tua: Satu Kritikan Sumber dan Tafsiran

  , , RM34.00
 • Refleksi Historiografi Alam Melayu

  Refleksi Historiografi Alam Melayu

  , , , RM60.00
 • Hang Tuah dari Perspektif Sejarah

  Hang Tuah dari Perspektif Sejarah

  , , , RM58.00
 • Lanun Melayu

  Lanun Melayu: Sebuah Kembara Berbahaya

  , RM40.00
 • Hang Tuah: Catatan Vijayanagara

  Hang Tuah: Catatan Vijayanagara

  , , , RM54.00
 • Pasir Salak: Pusat Gerakan menentang British di Perak
  Out of stock

  Pasir Salak: Pusat Gerakan menentang British di Perak

  , , RM25.00
 • Out of stock

  Al Masalik wal Mamalik

  , , RM50.00
 • Ar Risalatul Ula
  Out of stock

  Ar Risalatul Ula

  , , , RM30.00
 • Nemesis

  Nemesis: The First Iron Warship and Her World

  , , , , RM85.00
 • Ghosts of the Past in Southern Thailand
  Out of stock

  Ghosts of the Past in Southern Thailand: Essays on the History and Historiography of Patani

  , , , RM55.00
 • The Peasant Robbers of Kedah, 1900-1929: Historical and Folk Perceptions

  The Peasant Robbers of Kedah, 1900-1929: Historical and Folk Perceptions

  , , , RM55.00
 • Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula

  Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula

  , , , RM65.00
 • Out of stock

  Kanon Melayu

  , , , , RM35.00
 • Out of stock

  Kegemilangan Maritim Kesultanan Melayu Melaka

  , , RM40.00
 • Gerakan Kiri Melayu dalam Perjuangan Kemerdekaan

  , , RM35.00
 • Batu Bersurat Terengganu: Betulkah Apa yang Dibaca Selama Ini

  Batu Bersurat Terengganu: Betulkah Apa yang Dibaca Selama Ini?

  , , , RM32.00
 • Sejarah Tanah Melayu (1400-1959)
  Out of stock

  Sejarah Tanah Melayu (1400-1959)

  , , RM90.00
 • Hikayat Hang Tuha (Atau Hikayat Hang Tua)
  Out of stock

  Hikayat Hang Tuha (atau Hikayat Hang Tua)

  , , , RM75.00
 • Out of stock

  Pergerakan Wanita dalam Memperjuangkan Hak

  , , RM35.00
 • Out of stock

  KERAJAAN: Budaya Politik Melayu di Ambang Pemerintahan Kolonial

  , , , RM48.00
 • Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu (Edisi Pelajar)

  Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu (Edisi Pelajar)

  , , , RM11.00
 • Asal Usul Sosial Golongan Kiri Melayu: Satu Analisis Berkenaan Kesatuan Melayu Muda
  Out of stock

  Asal Usul Sosial Golongan Kiri Melayu: Satu Analisis Berkenaan Kesatuan Melayu Muda

  , , , RM18.00
 • Pelayaran Zheng He dan Alam Melayu

  Pelayaran Zheng He dan Alam Melayu

  , , , RM35.00
 • Hubungan Empayar Melaka-Dinasti Ming Abad ke-15

  Hubungan Empayar Melaka-Dinasti Ming Abad ke-15

  , , RM30.00
 • Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954

  Sejarah Perjuangan Melayu Patani, 1785-1954

  , , RM25.00
 • Universiti Kebangsaan Malaysia: Sejarah Penubuhan (Kulit Keras)

  Universiti Kebangsaan Malaysia: Sejarah Penubuhan

  , RM40.00RM50.00
 • Out of stock

  Sejarah Kerajaan Melayu Patani

  , , , RM30.00
 • China dan Malaysia dalam Arena Perang Dingin 1949-74

  , , RM40.00
 • Melayu Cape di Afrika Selatan

  Melayu Cape di Afrika Selatan

  , RM60.00
 • Pengislahan Masyarakat Melayu: Perbincangan Al-Imam (1906-1908)
  Out of stock

  Pengislahan Masyarakat Melayu: Perbincangan Al-Imam (1906-1908)

  , , , , , RM45.00
 • Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas
  Out of stock

  Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas

  , , , RM15.00
 • Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu
  Out of stock

  Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu

  , , , , RM20.00
 • Siri Kajian Naskhah Kesultanan Melayu: Kesultanan Melayu Terengganu
  Sale!

  Kesultanan Melayu Terengganu

  , , RM50.00
 • Politik al-Imam

  Politik al-Imam

  , , , , , RM50.00
 • Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor-Pahang 1613-1863

  Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor-Pahang 1613-1863

  , , RM30.00
 • Akhbar Saudara: Pencetus Kesedaran Masyarakat Melayu

  Akhbar Saudara: Pencetus Kesedaran Masyarakat Melayu

  , , , RM25.00
 • Pemikiran Adab Ketatanegaraan Kesultanan Melayu

  Pemikiran Adab Ketatanegaraan Kesultanan Melayu

  , , , RM50.00
 • Manual Admiralti Ilmu Kepelautan Jilid 1
  Out of stock

  Manual Admiralti Ilmu Kepelautan: Jilid 1

  , , RM40.00
 • Warisan Seni Bina Islam Tradisional Malaysia

  Warisan Seni Bina Islam Tradisional Malaysia

  , , RM100.00
 • Pembaratan Pemerintahan Johor (1800-1945): Suatu Analisis Sosiologi Sejarah
  Out of stock

  Pembaratan Pemerintahan Johor (1800-1945): Suatu Analisis Sosiologi Sejarah

  , , , RM35.00
 • Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin karangan Fakih Saghir

  Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin Karangan Fakih Saghir

  , , , RM15.00
 • Pemikiran Hamka
  Out of stock

  Pemikiran Hamka

  , , RM25.00