Malay Studies

 • Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu

  Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu

  , , , , RM28.00
 • Kesultanan Melayu Terengganu
  Sale!

  Kesultanan Melayu Terengganu

  , , RM50.00
 • Politik al-Imam

  Politik al-Imam

  , , , , , RM60.00
 • Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor-Pahang (1613-1863)

  Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor-Pahang (1613-1863)

  , RM30.00
 • Akhbar Saudara: Pencetus Kesedaran Masyarakat Melayu
  Out of stock

  Akhbar Saudara: Pencetus Kesedaran Masyarakat Melayu

  , , , RM25.00
 • Pemikiran Adab Ketatanegaraan Kesultanan Melayu
  Out of stock

  Pemikiran Adab Ketatanegaraan Kesultanan Melayu

  , , RM50.00
 • Manual Admiralti Ilmu Kepelautan Jilid 1
  Out of stock

  Manual Admiralti Ilmu Kepelautan: Jilid 1

  , , RM40.00
 • Warisan Seni Bina Islam Tradisional Malaysia

  Warisan Seni Bina Islam Tradisional Malaysia

  , , RM100.00
 • Pembaratan Pemerintahan Johor (1800-1945): Suatu Analisis Sosiologi Sejarah
  Out of stock

  Pembaratan Pemerintahan Johor (1800-1945): Suatu Analisis Sosiologi Sejarah

  , , , RM35.00
 • Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin karangan Fakih Saghir

  Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin Karangan Fakih Saghir

  , , , RM15.00
 • Pemikiran Hamka

  Pemikiran Hamka

  , , RM25.00
 • Pahlawan Tegar Merdeka

  Pahlawan Tegar Merdeka

  , , RM90.00
 • Dasar dan Kesan Pendidikan Jepun di Tanah Melayu 1941-1945

  Dasar dan Kesan Pendidikan Jepun di Tanah Melayu 1941-1945

  , , RM15.00
 • Guru-Guru Melayu: Peranan Dan Perjuangan Pada Zaman Penjajahan

  Guru-Guru Melayu: Peranan dan Perjuangan pada Zaman Penjajahan

  , RM30.00
 • Warkah Melayu Lama
  Out of stock

  Warkah Melayu Lama

  , , , , , RM25.00
 • Bustan al-Salatin
  Out of stock

  Bustan al-Salatin

  , , , RM35.00
 • Kesultanan Melayu Kelantan
  Out of stock

  Kesultanan Melayu Kelantan

  , , RM85.00
 • Kesultanan Melayu Kedah

  Kesultanan Melayu Kedah

  , , RM75.00
 • Hubungan Budaya Dalam Sejarah Dunia Melayu
  Out of stock

  Hubungan Budaya Dalam Sejarah Dunia Melayu

  , , RM25.00
 • Sulalat al-Salatin ya'ni Perteturun Segala Raja-Raja (Sejarah Melayu)
  Out of stock

  Sulalat al-Salatin ya’ni Perteturun Segala Raja-Raja (Sejarah Melayu)

  , , RM30.00