Malay Studies

 • Palace, Political Party and Power: A Story of the Socio-Political Development of Malay Kingship
  Out of stock

  Palace, Political Party and Power: A Story of the Socio-Political Development of Malay Kingship

  , , RM55.00
 • Etnosains dan Etnomatematik

  Etnosains dan Etnomatematik Alam Melayu

  , RM64.00
 • Sumbu Dunia Melayu

  Sumbu Dunia Melayu: Hubungan Keserumpunan Malaysia-Indonesia

  , , , , RM78.00
 • Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa

  Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa

  , RM42.00
 • Guru Melayu dan Politik di Kedah, 1940-1960
  Out of stock

  Guru Melayu dan Politik di Kedah, 1940-1960

  , , , RM46.00
 • Buku ini diterbitkan atas kesedaran untuk menyemarakkan lagi diskusi ilmiah mengenai teknologi di Alam Melayu. Perbincangan tentang teknologi Melayu, kepintaran dan kepandaian Melayu berteknologi merujuk kepada tukang atau pandai. Istilah tukang merupakan istilah umum untuk ahli teknologi Melayu. Seseorang tukang ialah orang yang mahir atau pandai membuat sesuatu barang. Oleh itu, perbincangan tentang teknologi Melayu ialah perbincangan mengenai tukang dan pertukangan. Pada masa yang sama, pengaruh Islam tergambar dalam perkembangan teknologi Melayu. Bukti paling mudah ialah dengan melihat motif ukiran yang ada di rumah Melayu lama dan juga motif pada pakaian. Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa teknologi amat diperlukan untuk maju dalam kehidupan pada masa kini dan akan datang. Bangsa Melayu khususnya perlu mengubah cara berfikir terhadap konsep ilmu teknologi kerana ia adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam. Justeru, penguasaan terhadap ilmu teknologi adalah suatu kefardhuan bagi umat Islam khususnya bangsa Melayu supaya umat Islam menjadi umat contoh dan teladan serta pemimpin kepada umat lain di dunia. Penguasaan terhadap ilmu teknologi juga dapat menjadikan Melayu bangsa yang bermaruah, dihormati, mampu berdikari dan berdaya saing dalam semua bidang, maka, antara kandungan penting dalam buku ini ialah berkaitan dengan sejarah dan falsafah teknologi di Alam Melayu yang meliputi seni bina, kraf tangan, tekstil, peralatan muzik dan pemikiran tokoh. Diharap buku ini mampu memperkembangkan satu lagi korpus ilmu mengenai teknologi di Alam Melayu.

  Teknologi di Alam Melayu

  , , RM45.00
 • Pensejarahan Kedah Tua: Satu Kritikan Sumber dan Tafsiran
  Out of stock

  Pensejarahan Kedah Tua: Satu Kritikan Sumber dan Tafsiran

  , , RM34.00
 • Refleksi Historiografi Alam Melayu

  Refleksi Historiografi Alam Melayu

  , , , RM60.00
 • Hang Tuah dari Perspektif Sejarah

  Hang Tuah dari Perspektif Sejarah

  , , , RM58.00
 • Lanun Melayu
  Out of stock

  Lanun Melayu: Sebuah Kembara Berbahaya

  , RM40.00
 • Hang Tuah: Catatan Vijayanagara

  Hang Tuah: Catatan Vijayanagara

  , , , RM54.00
 • Pasir Salak: Pusat Gerakan menentang British di Perak
  Out of stock

  Pasir Salak: Pusat Gerakan menentang British di Perak

  , , RM25.00
 • Out of stock

  Al Masalik wal Mamalik

  , , RM50.00
 • Ar Risalatul Ula
  Out of stock

  Ar Risalatul Ula

  , , , RM30.00
 • Nemesis

  Nemesis: The First Iron Warship and Her World

  , , , , RM85.00
 • Ghosts of the Past in Southern Thailand
  Out of stock

  Ghosts of the Past in Southern Thailand: Essays on the History and Historiography of Patani

  , , , RM55.00
 • The Peasant Robbers of Kedah, 1900-1929: Historical and Folk Perceptions
  Out of stock

  The Peasant Robbers of Kedah, 1900-1929: Historical and Folk Perceptions

  , , , RM55.00
 • Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula

  Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula

  , , , RM65.00
 • Kanon Melayu

  Kanon Melayu

  , , RM35.00
 • Out of stock

  Kegemilangan Maritim Kesultanan Melayu Melaka

  , , RM40.00
 • Gerakan Kiri Melayu dalam Perjuangan Kemerdekaan

  Gerakan Kiri Melayu dalam Perjuangan Kemerdekaan

  , , RM35.00
 • Batu Bersurat Terengganu: Betulkah Apa yang Dibaca Selama Ini?

  Batu Bersurat Terengganu: Betulkah Apa yang Dibaca Selama Ini?

  , , , RM32.00
 • Sejarah Tanah Melayu (1400-1959)
  Out of stock

  Sejarah Tanah Melayu (1400-1959)

  , , RM90.00
 • Hikayat Hang Tuha (Atau Hikayat Hang Tua)
  Out of stock

  Hikayat Hang Tuha (atau Hikayat Hang Tua)

  , , , RM75.00
 • Pergerakan Wanita dalam Memperjuangkan Hak

  Pergerakan Wanita dalam Memperjuangkan Hak

  , , RM35.00
 • Out of stock

  KERAJAAN: Budaya Politik Melayu di Ambang Pemerintahan Kolonial

  , , , RM48.00
 • Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu (Edisi Pelajar)

  Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu (Edisi Pelajar)

  , , , RM11.00
 • Asal Usul Sosial Golongan Kiri Melayu: Satu Analisis Berkenaan Kesatuan Melayu Muda

  Asal Usul Sosial Golongan Kiri Melayu: Satu Analisis Berkenaan Kesatuan Melayu Muda

  , , , RM18.00
 • Pelayaran Zheng He dan Alam Melayu

  Pelayaran Zheng He dan Alam Melayu

  , , , RM35.00
 • Hubungan Empayar Melaka-Dinasti Ming Abad ke-15

  Hubungan Empayar Melaka-Dinasti Ming Abad ke-15

  , , RM30.00